Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Töökoja tn 1 elektrivarustuse projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Tallinna Kesklinna Valitsus ning Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet avalikustavad ajavahemikul 18.07-01.08.2022 Töökoja tn 1 elektrivarustuse projekteerimistingimuste eelnõu.

Projekti alal kehtib 03.10.2002 kehtestatud Veerenni tn 53a kinnistu detailplaneering DP007600. Detailplaneeringus oli ettenähtud säilitada alajaam nr 135. Uue hoone rajamiseks Töökoja tn 1 // Veerenni tn 51 krundil on vajalik ümber tõsta olemasolev alajaam. Uus alajaam planeeritakse Töökoja tn 9 parkimishoones.

Dokumentidega on võimalik tutvuda Tallinna planeeringute registris https://tpr.tallinn.ee, Veerenni tn 53a detailplaneeringu (DP007600) juures rubriigis „Dokumendid“. Lisaks saab materjalidega tutvuda 18.07.-01.08.2022 tööpäeviti Tallinna Kesklinna Valitsuses (Nunne tn 18).


Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaeg on 01.08.2022.  Juhul, kui eelnevas punktis nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata või ettepanekuid või vastuväiteid esitanud isikud loobuvad asja arutamisest avalikul arutelul, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.

Viimati muudetud 01.07.2022