Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Tööpakkumised ja praktika Tallinna Perekonnaseisuametis

 

Avaliku teabe seaduse §28 punkt 1 lg 19 tulenevalt avaldamisele kuuluvad Tallinna Perekonnaseisuameti täitmata ametikohtade andmed.

Praktika Tallinna Perekonnaseisuametis

Praktikale võtmist Tallinna Perekonnaseisuametis ja teistes linna ametiasutustes reguleerib Tallinna linna ametiasutuste praktika kord (.doc), milles on toodud praktika sooritamise põhimõtted. Praktika eesmärgiks on anda üliõpilasele võimalus omandada töökogemus kohaliku omavalitsuse ametiasutuses. Praktikale võetakse üldjuhul Eesti Vabariigis registreeritud õppeasutuses kõrgharidust omandavad üliõpilased.

Praktika sooritamiseks TallinnaPerekonnaseisuametis palume esitada:

  • taotlus (*.doc)
  • õppeasutuse praktika juhend
  • akadeemiline õiend
  • elulookirjeldus (soovi korral kasuta antud vormi (.doc))

Praktikant võetakse praktikale kalendriaasta jooksul kokkuleppel ametiasutuse juhi või tema määratud isikuga, arvestades ametiasutuse võimalusi. Teavet praktika sooritamise võimaluste ja tingimuste kohta ning ametiasutusse kalendriaasta jooksul praktikale võetavate praktikantide arv avalikustatakse Tallinna veebilehel ja siseveebis jooksvalt vastavalt võimalustele ning vabanevatele praktikakohtadele.

Praktikakohti 2022. a ei ole.

Vaata ka teiste linna ametiasutuste vabu praktikakohti.

Taotlus jt loetletud dokumendid palume saata vähemalt üks kuu enne praktika soovitud algust kontaktisikule praktika küsimuses Kersti Piirmets´ale. Taotluse esitanutega võetakse ühendust kahe nädala jooksul.

Viimati muudetud 21.06.2022