Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Tugiisik raske ja sügava puudega lapsele

Tugiisik toetab lapse iseseisvat arengut kodus või väljaspool kodu.

Tugiisikuteenust osutatakse üksnes päevasel ajal, kui laps vajab kõige enam juhendamist, abi ja toetust. Lapse suunab tugiisikuteenusele linnaosavalitsus, kui on ära hinnatud lapse abivajadus. Hindamist tehakse igale perele individuaalselt. Hindamise käigus selgitatakse välja ka teenuse maht.

Tallinnas osutab tugiisikuteenust Tallinna Perekeskus.

Teenuse sisu: 

 1) õpetada toimetulekut igapäevaelus nii kodus kui ka väljaspool kodu, sealhulgas iseenda ja oma ümbruse eest hoolitsemist;                                                                                               2) toetada last suhtlemisel pereliikmetega või tugivõrgustikuga, sealhulgas abistada suhete loomisel ja säilitamisel;                                                                                                             3) planeerida koos lapsega tema huvitegevusi ja last neil juhendada, vajaduse korral motiveerida huvitegevuste järjepidevuse tagamiseks;                                                               4) abistada asjaajamisel ametiasutustes või muudes institutsioonides;                                     5) vajadusel saata last ühistranspordis või kohtumistel ja üritustel;                                         6) teavitada lastekaitsespetsialisti lapsega toimuvatest muudatustest. 

Mida teeb tugiisik lapsega?

  • pakub arendavaid tegevusi   
  • vestleb ja arutleb lapsega 
  • aitab lahendada probleemolukordi 
  • aitab kaasa sotsiaalsete suhete ja kontaktide loomisele ja arendamisele
  • osaleb lapse isiklike ja igapäevaelu oskuste arendamisel 
  • aitab kaasa lapse tööoskuste arendamisele ja tööharjumuse kujundamisele 
  • abistab ja motiveerib last õppimisel 
  • aitab last teda ümbritsevate inimestega suhtlemisel 
  • õpetab enda eest hoolitsema ja julgustab igapäevaelus toime tulema