Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Lapse arengu hindamine

Lapse arengu hindamine

Lapse arengu hindamise põhimõtted

 • Lapse arengu hindamine lasteaias on oluline, et mõista iga lapse eripära ning luua koostöös perega sobiv kasvukeskkond, mis toetab lapse eneshinnangut ja arengut.
 • Lapsi jälgitakse nii igapäevatoimingutes, vabamängus kui ka pedagoogi suunatud tegevustes.
 • Lapse arengu hindamise aluseks on eeldatavad üldoskused ning õppe-ja kasvatustegevuse valdkondade tulemused.
 • Lapse arengut kirjeldatakse lapsest lähtuvalt, väärtustades saavutatut ning arvestades lapse individuaalset eripära.
 • Vähemalt üks kord õppeaastas viiakse lapsevanemaga läbi arenguvestlus lapse arengu hindamiseks ja toetamiseks.

 

Meetodid, kuidas lapse arengu kohta käivat infot kogutakse

 • vaatlused, tegevuskirjeldused
 • küsitlused, intervjuud lastega
 • testid ja töölehed
 • laste kunstitööd (õpetaja ja lapse kommentaaridega)
 • fotod laste töödest

 

Lapse arengu hindamise dokumenteerimise vormid

 • Õppe-ja kasvatustegevuse päevik (asub ELIIS keskkonnas)
 • Lapse arengukaart (asub ELIIS keskkonnas)
 • Lapse arengulise erivajaduse toetamise kaart (asub ELIIS keskkonnas)
 • Koolivalmiduskaart (väljastatakse nii digitaalselt kui paberkandjal)
 • Lapse arengumapp

 

Lehekülge haldab:

[email protected]

Viimati muudetud 21.02.2024