Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Missioon, visioon, väärtused

Missioon, visioon, väärtused

Missioon

Tallinna Tuule Lasteaed on muutuva õpikäsitluse põhimõtetest lähtuva arengukeskkonnaga lasteasutus, kus iga  lapse individuaalsusest lähtuv õppekasvatustöö  tagab eduka toimetuleku koolis. Lasteaed väärtustab eesti kultuuritraditsioone ja   toetab teisest keelekeskkonnast laste eesti keele õpet. 

 

Visioon

Tallinna Tuule Lasteaed on oma tegevuses koostööle ja keskkonnateadlikkuse tõstmisele  suunatud haridusasutus, kus lapsed ning  täiskasvanud on uudishimulikud, loomingulised ja suhtuvad ümbritsevasse keskkonda vastutustundlikult.

 

 

Põhiväärtused

Keskkonnateadlik ja säästlik eluviis.

Koostöö õppekasvatustööd  toetavate asutusetega.

Turvaline ja loovust toetav kasvukeskkond.

Heade tavade järgi elamine.

 

 

Lehekülge haldab:

[email protected]

 

 

 

 

Viimati muudetud 21.02.2024