Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Õppetöö korraldus

Õppetöö korraldus

Õppeaasta

Õppeaasta algab 1. septembril ning kestab 31. augustini.

Aktiivne õppeperiood toimub 1. septembrist - 31. maini.

Õppe- ja kasvatustöö toimub eesti keeles.

Planeeritud eesmärgistatud õppetegevused toimuvad iga päev kella 9-12. Õhtupoolikutel tegeletakse huvihariduse ja individuaalse tööga.

Suvekuudel toimub õpitu kordamine ja põhirõhk on mängulistel õuetegevustel. 

Rühmade tegevuskava on koostatud rühmaõpetajate poolt õppeaastaks sõimerühmades kuude ja aiarühmades kas nädalate või kuude kaupa. Tegevuskavade koostamisel lähtutakse lasteaia õppekavast, laste vanusest ning õppe- ja kasvatustööle püstitatud eesmärkidest konkreetses rühmas. Arvestatud on üldõpetuse  põhimõtteid - lähemalt kaugemale, lihtsamalt keerulisemale.  

Rühmade nädalakavad planeeritakse lõimides erinevaid õppevaldkondi, eesmärgid ja tegevused seatakse lapsest lähtuvalt.

Õppe- ja kasvatustegevuse sisu on esitatud põhivaldkondadas: 

  • Mina ja keskkond
  • Keel ja kõne
  • Eesti keel teise keelena
  • Matemaatika
  • Kunst
  • Muusika
  • Liikumine
  •  Väärtuskasvatus
  •  Mäng

Lasteaed on avatud 7.00-19.00-ni.

 18.00 - 19.00 töötab lasteaias valverühm graafiku aluse.
Sõimerühmad on avatud 7.30-18.00

 

Päevakava

7.00-8.30

  Laste kogunemine, mängud, individuaalne töö lastega

8.30-9.00

  Hommikusöök

9.00-12.00

  Planeeritud õppekasvatustegevused, õuesviibimine

12.00-12.30

  Sõimerühma lõunasöök

12.15-12.45

  Aiarühma lõunasöök

13.00-15.00

  Sõimerühma lõunauinak

13.00-14.30

15.00-16.00


Aiarühma puhkeaegÕhtused kavandatud õppe- ja kasvatustegevused, mäng, individuaalsed tegevused. Huvitegevus
 

15.30-16.00

  Õhtuoode

16.30-18.00


18.00-19.00

  Huvitegevused, individuaalne töö lastega, vaba tegevus toas    või õues, mängud. Laste kojuminek (palume lapsele järele tulla hiljemalt 17.55)

Valverühm. Lasteaed suletakse kell 19.00
 

Vastavalt Sotsiaalministri määrusele 01.10.2010 „Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale“ peab laps viibima iga päev sõltuvalt ilmastikutingimustest 1-2 korda õues. Lapse õues viibimise aeg sõltub tuule-külma indeksist. Madalama kui miinus 20 C tegelikult toimiva välisõhu temperatuuri ja madalama kui miinus 15 C välisõhu temperatuuri korral ei viida lapsi õue või lühendatakse õues viibimise aega 20 minutini.

 

Lehekülge haldab:
[email protected] 

Viimati muudetud 21.02.2024