Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Teenuste hinnad

Teenuste hinnad

Kohatasu

Koolieelse lasteasutuse seadusest tulenevalt võib vanema osa määraks (n-ö kohatasu) olla kuni 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast (1.jaanuarist 2024 on kuutasu alammääraks täistööajaga töötamisel 820 eurot).

Tallinnas on kohatasuks summa, mis moodustab 12,2% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast, ujulaga lasteasutustes, kus on lapsele tagatud ujumisõppe võimalus, on see 13,4%.

Tallinna koolieelsete munitsipaallasteasutuste kohatasu ühe lapse kohta on 2024. aastal  100,04 eurot kuus (ujulaga koolieelses lasteasutuses 109,88 eurot kuus).

Tallinna koolieelsete munitsipaallasteasutuste kohatasu Tallinna linna elanikele ühe lapse kohta on 71,25 eurot kuus (ujulaga koolieelses lasteasutuses 78,26 eurot kuus).

Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate osa määra (ehk kohatasu) kehtestamist reguleerib Tallinna Linnavolikogu 22.12.2015 määrus nr 27 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr


Toidukulu

Septembrist 2017 on Tallinna lastele lasteaiatoit linnavalitsuse kehtestatud piirmäära ulatuses tasuta (Tallinna Linnavolikogu 7. septembri määrus nr 17 Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord).

Kui lasteasutuse direktori kinnitatud toidu päevamaksumus on piirmäärast suurem, katab vahe lapsevanem igakuise arve alusel, mis esitatakse arvestuskuule järgneval kuul.

Toidukulu katmiseks linnavalitsuse kehtestatud piirmäära ulatuses vanemad avaldust esitama ei pea. 

Toetuse määramise aluseks on vanema avaldus.

Piirmäära ulatuses kaetakse toidukulu lasteasutuses käival lapsel, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn.

Lasteaia toiduraha päevamaksumuse kinnitab  lasteaed  hoolekogu ettepaneku alusel. 

Tallinna Tuule Lasteaias on lapse toidu päevamaksumus:

sõimerühm 2,44 EUR päev
aiarühm 3,48 EUR päev
 
 

Paremaks teenindamiseks saab lapsevanem linna esitatavaid arveid maksta ning teavitusi tellida iseteenindusportaalis https://iseteenindus.tallinn.ee/. Keskkonda sisenemiseks on lapsevanemal vaja mobiil ID,  ID kaarti või võib ka siseneda läbi panga. Iga lapsevanem näeb ainult talle esitatud arveid ja saab nende eest samas kohas ka maksta. 

 

Soodustustest Tallinna munitsipaallasteaedades loe SIIT

Avaldused soodustuste taotlemiseks: osaline vabastus lasteaia kohatasust 

 

Ruumide rentimine

Soovi korral on võimalik rentida Tallinna Tuule Lasteaia ruume tunnihinna alusel.

Ruumide turuhinnad on kehtestatud Tallinna Haridusameti juhataja   25.maist 2022 nr HA-4/35  
Alus: Tallinna munitsipaalkoolieelsete lasteasutuste ruumide ja inventari kasutusse andmise tunnihinna kehtestamine 25.05.2022 nr HA-4/35 

Ruumide  rentimiseks sõlmitakse rentniku ja lasteaia vahel tunnihinna alusel rendileping.

Tuule lasteaia saali kasutamine lasteringide ja huvitundide tarbeks tööpäevadel on 7eurot/tund.

 

 

 

Lehekülge haldab:

[email protected]

Viimati muudetud 21.02.2024