Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Vastuvõtt Tallinna Tuule Lasteaeda

Vastuvõtt Tallinna Tuule Lasteaeda

Lasteaiakohta Tallinna munitsipaallasteaias saab taotleda info.tallinn.ee kaudu  (vajalik sisselogimine), sel juhul saab kõik toimingud teha e-keskkonnas. 

Lapse järjekorda panemise avaldust saab täita ka lasteaias kohapeal või saata avaldus e-posti kaudu.

Lasteaiarühmad komplekteeritakse vahemikus 1. mai kuni 15. august, kuid vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteasutusse kogu aasta kestel.


Vastavalt Tallinna Linnavalitsuse määrusele võetakse vabade kohtade olemasolul lasteasutusse lapsi väljastpoolt Tallinna linna haldusterritooriumi lapse elukohajärgse valla- või linnavalitsuse ja haridusameti vahel sõlmitud lepingu alusel.


Lapse vastuvõtmist lasteaeda reguleerib Tallinna Linnavalitsuse 22. aprilli 2015 määrus nr 18 „Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord“.
 

Vanem peab pärast teate saamist aktseptima ühe lasteasutuse koha pakkumise või sellest loobuma seitsme tööpäeva jooksul posti või e-posti teel või iseteeninduskeskkonnas.

[RT IV, 18.10.2023, 7 - jõust. 21.10.2023]

Kui lapsevanem on lasteaia koha vastu võtnud, siis tuleb kirjutada avaldus lapse lasteaia nimekirja arvamiseks, avaldus asub SIIN ja see allkirjastatult edastada lasteaia direktorile.

Kuidas toetada kodus enne lasteaeda minekut 1-1,5 aastase lapse arengut

Kui laps tuleb lasteaeda, siis soovitame

 

 

 

 

Lehekülge haldab:

[email protected]

Viimati muudetud 03.05.2024