Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Majutus Ukraina sõjapõgenikele

Majutus Ukraina sõjapõgenikele

Esmane majutus

  • Majutus sugulaste, sõprade või tuttavate juures
  • Majutus vabatahtlike pakutud elamispinnal
  • Majutus sotsiaalkindlustusameti poolt pakutud pinnal (hotell, ühiselamu vms).

Majutust osutatakse kuni selleks on vajadus, kuid majutuskoht võib abistamise perioodi jooksul muutuda. St kui inimene on saabumisel paigutatud hotelli ja ta ei ole pikemaajalist elamiskohta leidnud, võib Sotsiaalkindlustusamet korraldada ümbermajutamise mõnda teise majutuskohta üle Eesti. Kui inimene pakutud majutuskohta vastu ei võta, loobub ta õigusest saada riigi poolt tagatud majutust ja peab leidma endale ise elukoha.

Mitte kedagi ei suunata riigi tagatud majutuskohast nelja kuu jooksul välja enne, kui ollakse kindlad, et inimesel on olemas koht, kuhu minna.

Võimalikust ümbermajutamisest teavitatakse inimesi sotsiaalkindlustusameti töötajate poolt personaalselt ja majutusasutustes toimuvates infotundides.

 

Pikemaajaline majutus

  • Eluruumi leidmine vabalt üüriturult.
    Eluruumide üüripakkumisi vahendavad erinevad kinnisvaraportaalid (näiteks www.city24.eekinnisvara24.delfi.ee). Kuivõrd Tallinna üüriturg on üks Eesti kallemaid, julgustame inimesi vaatama eluasemepakkumisi ka teistes Eesti piirkondades, kus üürihinnad on oluliselt madalamad kui Tallinnas.

  • Peagi avab sotsiaalkindlustusamet eraldi kinnisvaraportaali, kuhu inimesed saavad lisada just sõjapõgenikele mõeldud kortereid.
  •  Tallinna linnal vabu eluruume üürimiseks hetkel pakkuda ei ole. 

  

Toetusvõimalused eluaseme kulude tasumisel

Kui sissetulek ei ole eluasemekulude ja esmavajalike kulude tasumiseks piisav on elukohajärgsest linnaosa valitsusest võimalik taotleda toimetulekutoetust.

 

Majutusega saavad ka aidata:

 

Vaata ka:

 

Lisainfot saab küsida telefonil 1247

Viimati muudetud 21.07.2022