Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Ülemiste järve liikumisrada

Ülemiste järve liikumisrada

Rahastamise programm/meede : Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava  2014-2020  prioriteetse suuna  „Jätkusuutlik linnapiirkondade areng“  meede „Linnapiirkondade jätkusuutlik areng“

Projekti nimi ja nr: Ülemiste järve liikumisrada (Tartu mnt lõigus Lennujaama tee - Vana-Tartu mnt), EU50461

Projekti rahastamine:

Välisprojekti rahastus on otsustatud Tallinna Linnavolikogu otsusega 19.mai 2016.a. nr 86 „Osalemine Euroopa Regionaalarengu Fondi välisprojektis „Ülemiste järve liikumisrada (Tartu mnt lõigus Lennujaama tee - Vana-Tartu mnt““ ja volituse andmine Tallinna Kommunaalameti juhatajale.“

Toetuse taotluse rahuldamise otsus: EAS 04.05.2018.a. otsus nr 1.1-5.1/18/508

Projekti eesmärk:

Projekti raames valmis Rae valda ja Tallinna linna ühendav 1 km pikkune ja 4 m laiune kergliiklustee lõik Tartu maantee Ülemiste järve poolsesse äärde, mis algab Lennujaama teest ja lõpeb Vana-Tartu maantee ristmikul. Kergliiklustee rajamisega loodi ohutum ja mugavam liikumise võimalus jalgratturitele, paranes kergliiklusteede võrk, mis ühendab Lasnamäe, Kesklinna, Kristiine ja Nõmme linnaosad lähivaldadega. Projekti tulemusel parandati Tallinna infrastruktuuri kvaliteeti.

Projekti tegevused:

  • kergliiklustee ehitamine;
  • ehituse omanikujärelevalve teenuse osutamine.

Projekti tulemus:

Rajatud on 1 km pikkune kergliiklustee.

Projekti eelarve:

Projekti abikõlblik maksumus:  334 802,57 €, millest ERF toetus  284 582,17 € ja omafinantseering: 50 220,40 €.

Projekti abikõlblikkuse periood: 29.03.2016 kuni 30.09.2018.

Kergliiklustee on valmis.

Viimati muudetud 31.05.2021