Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Lasteaia hoolekogu

Lasteaia hoolekogu

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste  arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja valla või linna esindaja.

Hoolekogu:

1) kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
2) annab direktorile ja valla- või linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
3) teeb direktorile ja valla- või linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks; 
4) osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
6) otsustab teisi käesoleva seaduse või valla- või linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning valla- või linnavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

2023-2024. õppeaastal lasteaia hoolekogus töötavad:

 1. Eve Annus - Lasnamäe linnaosavalitsuse esindaja, [email protected], 6 45 77 19
 2. Hoolekogu esimees -  Eduard Zguro,  lapsevanem, rühm "Tähekesed"[email protected]
 3. Diana Eller- lapsevanem, rühm "Pokud"[email protected]
 4. Aurika Sin-Kerra- lapsevanem, rühm "Kajakas", [email protected]
 5. Diana Timišenko - lapsevanem, rühm "Siilike"[email protected]
 6. Alla Savtšuk  - lapsevanem, rühm "Vikerkaar" [email protected]
 7. Svetlana Pavlova - lapsevanem, rühm "Rukkilill"[email protected]
 8. Liudmila Tsurenkova- lapsevanem, rühm "Mesilased"[email protected]
 9. Jekaterina Artjušina - lapsevanem, rühm Lepatriinu"[email protected]u
 10. Karina Gurbanova - lapsevanem, rühm "Pilveke"[email protected]
 11. Tatjana Karelina -lapsevanem, rühm "Solnõško"k[email protected]
 12.  Ilja Sepp-  lapsevanem, rühm"Kellukas", [email protected]
 13.  Elena Kashnikovalapsevanem, rühm "Pääsuke", [email protected]
 14. Õpetajate esindaja - Alina Pirogova, [email protected]

Küsimusi hoolekogu liikmetele saab esitada aadressil: [email protected]

 

Lehekülge haldab:

Olga Malgina, Tallinna Ümera Lasteaia õppealajuhataja

 6 35 75 33 , [email protected]

 

 

Viimati muudetud 21.02.2024