Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Korruptsiooni ennetamine

Korruptsiooni ennetamine

Korruptsiooni ennetamise meetmete rakendamise eest vastutab direktor Jelena Mere. Kontaktandmed: [email protected]; tel. 637 64 17

Töökohad, millega kaasneb ametiseisund on kinnitatud käskkirjaga  1-2_4-P_05042023_443275.asice
Vastutavad isikud ostumenetluste korraldamise eest on määratud  käskirjaga  1-2_5-P_06042023_443370.asice 

Korruptsiooni ennetamisel lähtutakse Tallinna Haridusameti juhtaja 15.08.2023 käskkirjaga nr T-7-1/23/278  kinnitatud juhendist.

Veebikoolitused www.korruptsioon.ee

Tallinna Unistuse Lasteaia  vastutavate isikute määramine ostumenetlusega riigihangete korraldamiseks


Tallinna Linnavalitsuse 4. oktoobri 2017 määruse nr 30 „Tallinna hankekord“ § 4 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 29.05.2013 määrusega nr 67 kinnitatud Tallinna Unistuse Lasteaia põhimääruse § 14 punkti 10 alusel

1. Määrata Tallinna Unistuse Lasteaia ostumenetlusega riigihangete korraldamise eest vastutavateks isikuteks
1.1. õppealajuhataja ja majandusjuhataja
2. Riigihanke korraldamise eest vastutavad isikud on kohustatud korraldama ostumenetluse kooskõlas riigihangete seaduse ja Tallinna linnas kehtestatud riigihankeid reguleerivate õigusaktidega.
3. Kui ostumenetluse tulemusel sõlmitakse hankeleping, siis on riigihanke korraldamise eest vastutavad isikud ka hankelepingu täitmise eest vastutavad isikud, kes on kohustatud tagama hankelepingu nõuetekohase täitmise.

 

Viimati muudetud 31.01.2024