Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Lasteaiast lahkumine

Lasteaiast lahkumine

Lapse lasteasutusest väljaarvamiseks esitab vanem lasteasutuse    direktorile avalduse, milles märgib lapse     lasteasutusest lahkumise kuupäeva.  

Lapse lasteasutusest lahkumisel on vanem kohustatud     tasuma vanema poolt kaetava osa kuni lapse    lasteasutusest väljaarvamise kuupäevani.  

Juhul kui vanem ei ole tasunud vanema osa ja/või toidukulu ühe    kuu jooksul maksetähtajast, teavitab lasteasutuse direktor    vanemat kirjalikult võlgnevusest ning määrab võla tasumise uue    tähtaja. Kui võlg ei ole tähtajaks tasutud, arvab direktor    lapse lasteasutusest välja.  

Laps arvatakse lasteasutuse nimekirjast välja direktori    käskkirjaga ja tema andmed kustutakse infosüsteemist 3 tööpäeva    jooksul alates lapse väljaarvamise kuupäevast.  

Koolikohustusliku lapse andmed, kelle vanem ei ole lasteasutuse    direktorile esitanud hiljemalt 31. augustiks avaldust    lapse lasteasutusest väljaarvamise kohta või nõustamiskomisjoni    otsust koolikohustuse täitmise edasilükkamise kohta,    kustutatakse infosüsteemist.  

Lapse lasteaiast väljaarvamine toimub vastavalt Tallinna    Linnavalitsuse 22. aprilli 2015 määrusele nr 18 "Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja    sealt väljaarvamise kord".

Viimati muudetud 21.02.2024