Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Lasteaiatasu

Lasteaia  arve  koosneb järgmistest osadest:

Toitlustustasu

Sõimerühmas 3,15 EUROT  päev, aiarühmades 3,74 EUROT  päev. 
• Toiduraha suuruse otsustab lasteaia hoolekogu.
• Peredel, kelle kuu sissetulek pereliikme kohta jääb alla 95,87 EUROT, on võimalik  taotleda soodustust toiduraha maksmisel. Avaldus esitatakse direktorile kaks korda õppeaastas - septembri ja jaanuari 10. kuupäevaks.

 

Täna tasub Tallinn

lapse eest €/päev

Uus toidutasu alates

01.10.2023 €/päev

Lapsevanemal juurde makstav summa alates   01.10.2023€/päev

Lapsed vanuses 1-3 aastat

2,70

3,89

1,19

Lapsed vanuses 3-7 aastat

 

3,00

4,61

1,61

Osalustasu

• Lasteaia kohatasu on alates 1. jaanuarist 2023 ühe lapse kohta 88,45 eurot kuus.

Osalustasu tuleb maksta sõltumata lapse kohalkäimisest. 
• Osalustasu ei maksta vaid selle perioodi eest, kui lasteaed on kollektiivpuhkuse ajaks suletud.

Arvest veel...

• Arve esitatakse järgneva kuu alguses eelnenud kalendrikuu eest 
• Lapsevanem saab arve e-posti aadressile, e-posti puudumisel saab paberarve kätte rühmaõpetajalt. 
• Arve tasutakse igakuiselt ettenähtud tähtajaks
• Tasumisele kuuluvat summat omavoliliselt muuta ei tohi!  
• Soovitame sõlmida arve tasumiseks otsekorralduslepingu. 
  Vastavad juhised (sh. erinev viitenumber!) on toodud arve allosas
• Küsimuste korral pöörduge direktori või arve koostaja poole

 

Viimati muudetud 02.10.2023