Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Üritusel osaleja sõidupilet

Erinevate rahvusvaheliste ja kohaliku tähtsusega ürituste delegaatidel ja korraldajatel (konverentsid, kultuuri- ja spordiüritused) on võimalik sõita ühistranspordis tasuta kui ürituse korraldajal on täidetud allpool kirjeldatud tingimused. 

Tingimused ürituse korraldajale

  1. Tegemist on rahvusvahelise või kohaliku tähtsusega üritusega.
  2. Ürituse korraldaja esindaja on esitanud infosüsteemis AKIS korrektse digiallkirjastatud taotluse vastavalt kehtestatud korrale https://akis.tallinn.ee/uus_tasuta_soiduoigus
  3. Taotlus on esitatud vähemalt 1 kuu enne ürituse alguskuupäeva, et linnavalitsus jõuaks korralduse eelnõud menetleda, suveürituste puhul hiljemalt maikuu jooksul.
  4. Ürituse korraldaja nimetab Tallinna linna ürituse toetajana ürituse avalikus kommunikatsioonis ning veebilehel ja trükimaterjalis, kuhu lisab ka  Tallinna linna logo, mille kasutusjuhised leiab aadressilt www.tallinn.ee/logo
  5. Ürituse korraldaja lisab ürituse võõrkeelsele  veebilehele aadressi www.visittallinn.ee ja lehele viitava teksti (näiteks: For useful advice and inspiration on Tallinn’s top attractions, activities, events, and places to eat and drink, check out the city’s official tourism portal, visittallinn.ee, or follow @VisitTallinn on social media). Sotsiaalmeediakanalites üritust tutvustades lisatakse #visittallinn ja #tallinn.
  6. Ürituse korraldaja lisab Tallinna logo ürituse kaelakaartidele, kui üritusel on kaelakaardid. Disaini leiab veebiaadressilt: https://www.tallinn.ee/identiteet/#/dokumendid/tasuta-uhistranspordi-kaelakaart

Konverentsi QR-piletist luuakse iga ürituse jaoks 2 varianti: väljaprintimiseks ja nutiseadme ekraanil kuvamiseks. Pileti saab registreerunud osalejatele saata juba varakult e-postiga ja nad saavad neid kasutada kohe Tallinna saabudes. QR-koodi saab trükkida ka osalejate kaelakaartidele.

  • QR-kood väljastatakse ürituse korraldajale peale Tallinna Linnavalitsuse heakskiitu ning tingimustes nimetatud punktide 4 ja 5 täitmise järel.
  • QR-koodi peab igal sisenemisel valideerima ühissõiduki esiukse juures.