Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

15. märts on ülemaailmne tarbijaõiguste päev

15. märts on ülemaailmne tarbijaõiguste päev

Ülemaailmse tarbijaõiguste päeva tähistamise traditsioon sai alguse USA presidendi J. F. Kennedy kõnest 15. märtsil 1962, milles deklareeriti tarbija õigused. See pani aluse tarbijate õiguste seadustamisele ja võeti aluseks ÜRO tarbijakaitsejuhiste väljatöötamisel.

Tarbija põhiõigused kehtivad kõigis Euroopa Liidu riikides. Eestis on tarbijaid kaitsvad nõuded kirjas tarbijakaitseseaduses, mis sätestab muuhulgas, et tarbijal on õigus saada kauba või teenuse kohta vajalikku tõest teavet ning nõu ja abi, kui tema õigusi on rikutud.

Tarbimiskultuur on ajas muutunud ja tarbimine liikumas aina enam digitaalsesse keskkonda. Internetis ostude tegemine muudab selle mõneti lihtsamaks, kuid lisab ka ohte, millega tuleb arvestada. On väga oluline, et tarbijad oskaksid ohte märgata ja vältida ning teeksid alati läbimõeldud otsuseid. Rõhuasetus on üha enam võimalikult säästlikul ja jätkusuutlikul tarbimisel.

Tarbijaõiguste päev rõhutab kohustust kohelda kõiki tarbijaid ausalt ja õiglaselt ning vajadust tõsta nende teadlikkust. Ka Tallinna tarbijakaitse osakonna töös on tarbijate nõustamine ja tarbijahariduse edendamine kesksel kohal. Tarbijahariduse valdkonnas oleme suunanud oma fookuse Tallinnas praegu lastele ja eakatele. 2023. aasta kevadel valmis väikese tarbija töövihik „Tark tarbija“, mis on tänaseks jõudnud juba 1150 eelkooliealise lapseni. Infotundides „Tark tarbija — teadmised kaitsevad“ oleme jaganud eakatele tallinlastele tarbijakaitsealaseid teadmisi seni 13 korral, kuid infotundide läbiviimine jätkub 2024. aastal. Lisaks nõustame tarbijaid nii Tallinna tarbijakaitse infopunktis (Vabaduse väljak 7 I korrusel lauas 2), kui ka telefoni 640 4232 ja e-kirja [email protected] teel.

Kõige paremini suudab ennast kaitsta tark tarbija ise, tehes teadlikke vaikuid ja ennetades probleeme. Tarbijate teadlikkuse tõstmine aitab luua turvalist tarbimiskeskkonda.

Teadmiste ja rõõmude rohket tarbijaõiguste päeva kõigile!