Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

2023. aastal panustab linn rohealadesse 50 miljonit eurot

Järgmisel aasta linnaeelarve eelnõus on keskkonnakaitse ja heakorra valdkonna tegevuskuludeks ja investeeringuteks kavandatud kokku 50,2 miljonit eurot. Lisaks Euroopa rohelise pealinna tiitli kandmisega seonduvatele tegevustele jätkatakse näiteks parkide ja rohealade korrastamist, mis on oluline osa kvaliteetse linnaruumi loomisest.

„Rohealade arendamine on Tallinna kui Rohepealinna jaoks alati olnud prioriteet. Ka uuel aastal anname suure panuse selleks, et linnaloodus oleks mitmekesine ja pakuks põnevaid tegevusi igas vanuses tallinlastele. Olulisematest objektidest väärivad mainimist üle mitme linnaosa kulgevad lineaarpargid Putukaväil ja Klindipark, kuid nende kõrval pöörame tähelepanu ka väiksemate haljasalade, koerte-, spordi- ja mänguväljakute arendamisele,“ ütles abilinnapea Vladimir Svet

Rohepealinna tegevuskavasse on planeeritud enam kui 50 erinevat algatust, projekti ja ettevõtmist, mis aitavad edendada ja toetada Tallinna rohepööret ning linna keskkonna- ja kliimaeesmärkide elluviimist, juurutada rohejuhtimise põhimõtteid linnaorganisatsioonis, tõsta inimeste keskkonnateadlikkust, tuua Tallinna roheinnovatsiooni ning tihendada koostööd linna, kodanikuühenduste, ülikoolide ja ettevõtete vahel.

2023. aastal jätkuvad tegevused ka mitmes välisrahastusega projektis, mis pööravad tähelepanu nii linnaliiklusest tulenevate negatiivsete keskkonnamõjude leevendamisele, kliimastrateegiatele, ringmajandusele kui ka rannikuelupaikade taastamisele.

Heakorra ja keskkonnakaitse valdkonna investeeringuteks kavandatakse 18,4 miljonit eurot. Olulisel kohal on parkide ja rohealade korrastamine, milleks on ette nähtud kokku üle 4,4 miljoni euro. Suurima mahuga on Harku järve rannaala korrastamine, Juudi kalmistupargi rajamine ja Putukaväila ehitus. Järgmisel aastal alustatakse Tartu maanteest Pirita jõeoruni ulatuva Klindipargi rajamise projekteerimise ja ettevalmistavate tegevustega, rajatakse Järveotsa promenaad, turg ja näituste ala ning Kass Augusti promenaad Kopli tänavale.

Kadrioru pargis alustatakse 2023. aastal ürdiaia rajamisega ning korrastatakse pargiteid. Samuti valmib pargi majandushoone aadressile L. Koidula 34a. Kadrioru Pargi investeeringuteks on linnaeelarve eelnõus kokku pea 3,3 miljonit eurot.

Lastemänguväljakute ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks on järgmise aasta eelarves planeeritud ligi 3,6 miljonit eurot. Suuremad on Seli metsa, Räägu pargi, Õismäe tee 22a ja Tornide väljaku peremänguväljakud. Rekonstrueeritakse ka Vana-Kalamaja ja Karjamaa pargi ning Jugapuu tee ja Lükati tänava haljaku mänguväljakud. Uus mänguväljak rajatakse Angerja 3a kinnistule. Mänguväljakute rajamisel ja rekonstrueerimisel pööratakse tähelepanu erivajadustega lastele mõeldud mängualadele.

Jätkatakse ka investeeringutega pealinna kalmistutesse. Näiteks rajatakse ja korrastatakse kalmistute teid, vee- ja kanalisatsioonitrasse ning piirdeaedu ja väravaid, nendeks tegevusteks on kavandatud 900 000 eurot.

Tondimõisa pargi ning Järveotsa tee 40 asuvate koerteväljakute rekonstrueerimiseks planeeritakse 350 000 eurot.

Tallinna 2023. aasta linnaeelarve peab heaks kiitma linnavolikogu. Volikogule esitatud linnaeelarve eelnõu on kogumahuga 1,14 miljardit eurot, mis on 66,5 miljonit eurot ehk 6,2 protsenti enam kui 2022. aasta täpsustatud eelarves.