Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Abilinnapea tutvustas ÜRO tippkohtumisel arengustrateegiat „Tallinn 2035“

18.-19. septembril toimus New Yorgis ÜRO kestliku arengu tippkohtumine, kus arutati kestlike eesmärkide saavutamise tegevuskava aastaks 2030 ning selle elluviimise hetkeseisu. Üritusele eelnesid arutelud erinevate linnade esindajatega, kus abilinnapea Tiit Terik tutvustas Tallinna arengustrateegiat „Tallinn 2035“ ning rääkis ka muudest algatustest.

Tiit Teriku sõnul on riigid ja linnad üha enam pühendunud kestliku arengu eesmärkidele, alustades ebavõrdsuse vähendamisest ja soolise võrdõiguslikkuse edendamisest ning lõpetades säästva tarbimise ja tootmisega. „Arengustrateegia „Tallinn 2035“ toetub suuresti ÜRO seatud sihtidele. Ehkki igal omavalitsusel on omad väljakutsed, on oluline oskus luua strateegia ja omada teadmisi, mis on ühised kestliku arengu eesmärkide saavutamiseks,“ lausus abilinnapea.

Oma ettekandes rääkis Terik, et peaaegu 65 protsenti seatud eesmärkide saavutamisest sõltub kohalike omavalitsuste aktiivsusest ning tõi Tallinna puhul veel näiteks rohelise pealinna, kaasava eelarve ning rahvakogu. „Keskvalitsuse tasandil tehtud poliitiliste otsuste realiseerimine ei ole võimalik ilma linnade ja valdade aktiivse osaluseta ning kodanike soovita muutusi ellu viia.“

ÜRO ootab kõigilt liikmesriikidelt, et nende poliitikad ja tegevused oleksid kooskõlas kestliku arengu eesmärkidega kuni 2030. aastani. Eestis viiakse neid ellu pikaajalise strateegia „Eesti 2035" alusel, mis kajastub ka arengustrateegias „Tallinn 2035“.

Rohkem infot ÜRO kestliku arengu tippkohtumise kohta leiab kodulehelt www.un.org/en/conferences/SDGSummit2023.