Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Algavad Võidujooksu tänava rekonstrueerimistööd

Lasnamäel algab neljapäeval, 8. aprillil Võidujooksu tänava rekonstrueerimine Laagna tee ja Valge tänava vahelisel lõigul, tööde valmimise tähtaeg on septembris.

Ehitustööde ajal kehtestatakse tänaval ajutine liikluskorraldus, millega on kohalikele elanikele juurdepääs tagatud. Liiklejatel palutakse järgida ajutisi liikluskorraldusvahendeid.

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti tellimusel tehtavate tööde eesmärk on luua jalakäijatele ja jalgratturitele paremad ja ohutumad liikumisvõimalused, rajada puuduvad kõnniteed ja rekonstrueerida olemasolev sõidutee. Samuti on kavas korrigeerida liikluskorraldust ja korrastada haljastust.

„Võidujooksu tänav on pikka aega oodanud põhjalikku ümberehitust. Viimastel aastatel on see piirkond palju muutunud ja areneb aina edasi: ehitatakse uusi eluhooneid ja elanike arv suureneb. Vajadus ehitada välja mugav ja turvaline kvartalisisene teedevõrk kasvab,“ ütles Lasnamäe linnaosa vanem Vladimir Svet. “Praegu pole sellel tänaval üldse jalakäijatele mõeldud teid. Seetõttu ei rekonstrueerita mitte ainult sõiduteid, vaid ehitatakse ka valgustatud kõnniteed ohutute ülekäiguradade, valgustuse ja välimööbliga. Tänava ääres säilivad rohelised koridorid. Liikuri tänava elanikele, jalgpalliklubi FC Ajax kasvandikele ja mehaanikakooli õpilastele luuakse Kurepõllu asumi kaudu uued liikumisvõimalused. Uus rada võimaldab pääseda Tallinna lahele lauluväljaku kaudu turvaliselt ja mugavalt, jalgsi või jalgrattaga.“

Töödega rajatakse 780 meetri pikkuses lõigus 5,5 meetri laiune äärekividega piiritletud asfaltkattega sõidutee. Sõidutee külgedele rajatakse pikiparkimiskohad 54 sõiduautole ning kolmele reisibussile jalgpallistaadioni teenindamiseks. Tänava mõlemale küljele rajatakse 3–3,5 meetri laiused asfaltkattega kergliiklusteed, mille ääres on pinkide ja prügikastidega puhkekohad. Ehitustöödega käigus istutatakse tänavale 65 viirpuud ning ligi 2000 põõsasistikut.

Lisaks tee-ehitusele on kavas tänavale rajada sademeveekanalisatsioon ning korrastatakse Tallinna Vee kaasfinantseerimisel veetorustik. Tänav saab LED-tänavavalgustuse ning ülekäigurajad erivalgustuse. Vaegnägijate liikumisvõimaluste parendamiseks paigaldatakse ülekäiguradadele mummulised braikivid, mis aitavad vaegnägijatel paremini orienteeruda. Liikluse rahustamiseks rajatakse sõiduteele künnised ja tõstetud ristmikud.

Ehitustöid teostab Viaston Infra OÜ ja projekti koostas Keskkonnaprojekt OÜ. Ehitustööde lepinguline maksumus on 1,4 miljonit eurot, millest ligi 25 000 euroga kaasfinantseerib torustike korrastamist AS Tallinna Vesi. Ehitustööde lepinguline tähtaeg on september 2021.