Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Avaandmete kuvamise platvorm Tark Tallinn on avatud

Tallinna veebilehe kaudu on kõigile kättesaadav platvorm Tark Tallinn, mis aitab avaandmetest ja linnas paiknevatest sensoritest pärinevat infot kergemini kasutatavaks teha.

Linna digiteenistuse tulevikulinna büroo arendatav platvorm Tark Tallinn on huvilistele katsetamiseks kättesaadav aadressil https://andmed.tallinn.ee 

“Meie eesmärk on teha paremini kättesaadavaks linna sensoritest pärinevad ja avaandmed, mida loovad niinimetatud asjade internetti ühendatud seadmed, koondades ja visualiseerides neid Targa Tallinna kaardirakenduses,” selgitas Tallinna digidirektor Martin Männil. “Iga aastaga pakub üha rohkem sensoreid avalikult kättesaadavaid andmeid selle kohta, mis linnas toimub. Soovime tulevikus võimalikult palju selliseid andmevooge liidestada Targa Tallinna platvormiga ja selle kaudu kättesaadavaks teha.” 

Praegu on Targa Tallinna kaudu võimalik näiteks vaadata ilmainfot teede seisukorra kohta, mis pärineb mitmekümnest sensorist üle linna, viie õhuseirejaama edastatavaid õhukvaliteedi näitajaid, vabade kohtade arvu igas Bikeepi rattaparklas ja kasutajate arvu igas linna tasuta traadita interneti (TallinnWifi) levialas. 
Vanalinnas tegutsevatele ettevõtjatele võiks pakkuda huvi kord tunnis uuendatavad andmed jalakäijate arvu kohta, kes läbivad 15 punkti vanalinna piiril. Samuti on platvormil näha parasjagu liiklust mõjutavad teesulgemised.

Eri sensoritest ja andmeallikatest pärinevad andmed on platvormil ühendatud linna geoinfosüsteemide osakonna hallatava Tallinna kaardirakendusega ja Telia Eesti asjade interneti platvormiga, mis aitab seostada neid muude avalike ruumiandmetega.

Tulevikus on plaanis hakata pakkuma võimalusi platvormi teenust personaliseerida, nii et kasutaja saaks just teda huvitavaid andmeid analüüsida alljaotuses “Minu andmed”, mis on praegu arendamise järgus. 

Tallinna linn on Eestis mahult kolmas avaandmete avaldaja. Linna asutuste loodavad avaandmed on kättesaadavad Eesti avaandmete teabevärava kaudu aadressil https://avaandmed.eesti.ee/information-holders/tallinna-linnavalitsus