Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Detsembrist kehtivad uued tänavahoolduslepingud

1. detsembril jõustusid Tallinnas uued peatänavate hoolduslepingud, mis on suunatud tänavakoristuse kvaliteedi ja seeläbi ka liiklejate ohutuse tõstmisele.

Tänapäeva linnas peavad olema loodud kõik tingimused, et inimesed saaksid igal aastaajal mugavalt ja ohutult liikuda mitte ainult autoga, vaid ka jalgsi ja jalgrattaga. Kuna liiklejate ohutus on meie põhiline prioriteet, oleme uutesse lepingutesse sisse pannud rangemad nõuded jalg- ja jalgrattateede hooldusele erinevates ilmatingimustes. Tänavapuhastusse on rakendatud rohkem tehnikaühikuid ja hooldustsüklid on senisest lühemad. Lepingupartnerite talihooldusmasinad on varustatud GPS seadmetega, mis aitab jälgida lepingute täitmist ja analüüsida hoolduse kvaliteeti,“ ütles Tallinna abilinnapea Vladimir Svet. „Suuremate tänavate talihoolduseks kasutatavate masinate arv suureneb 24 võrra – linnakodanike turvalist liiklemist aitavad tagada kokku 118 tehnikaühikut, mis kuuluvad Keskkonna- ja Kommunaalameti lepingupartneritele. Sellele lisandub veel linnaosavalitsuste partnerite tehnika, sest kõrvaltänavate ja kvartalisiseste teede hooldust korraldavad linnaosad.”

Uute lepingutega on pööratud erilist tähelepanu kõnni- ja jalgrattateede hooldusele ja selleks viiakse tänavatele senisega võrreldes 10 tehnikaühikut rohkem. Kergliiklusteede lume- ja libedustõrjeks kasutatakse erinevas suuruses kommunaaltraktoreid ja maastureid, mis on varustatud saha ning puisturiga. Lume- ja libeduse tõrjeks ajavahemikul kell 6.00-22.00 on kolmandikul hooldatavatel kergliiklusteedel nüüd ettenähtud hooldustsükkel 4 tundi võrreldes seni kehtinud 8 tunniga ning rattarajalt peab lumi olema ära veetud 24 tunni jooksul. Lühendatud hooldustsükliajaga kõnniteed ning jalg- ja jalgrattateed asuvad üle linna ning enamkasutatavate ühistranspordipeatuste läheduses. Sõiduteedel liiklusohtlikesse kohtadesse ja enamkasutatavatesse ühissõidukite peatustesse paigaldatakse konteinerid puistematerjalidega, mida saab kasutada libeduse, lumesaju ja näiteks jäävihma olukorras.

Teenuse osutamisel peavad lepingupartnerid täitma ka terve rea keskkonnaalaseid nõudeid. See puudutab nii hooldustehnikat kui ka näiteks haljastustööde teostamisel kasutatavaid töövahendeid. Nii suve- kui talihooldusel osalev tehnika peab olema varustatud GPS seiresüsteemiga ning tulevikus peavad masinate andurid edastama linna koondkaardi rakendusele andmeid kasutatud libedustõrjematerjalide kogustest.

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti hoolduspartnerid puhastavad peamagistraale ja teerajatisi, mille alla kuuluvad sõidu- ja kõnniteed, jalgrattateed, parklad, ülekäigurajad, ohutussaared, trepid, ühissõidukite peatused, sillad ja tunnelid. Tallinn on jagatud viieks hoolduspiirkonnaks: Kesklinna piirkonnas (Vanalinn ja Kesklinn) on partneriks Tänavapuhastuse Aktsiaselts, Lõuna (Nõmme ja osa Mustamäest) ja Ida (Pirita, Lasnamäe ja veidi Kesklinna) piirkonnas – Tallinna Kommunaalteenused OÜ, Lääne (valdav osa Mustamäest, Haaberstist ja Kristiinest) ja Põhja (Põhja-Tallinn ning osa Haaberstist) piirkonnas – EKT Teed OÜ. Hoolduspartneri leidmiseks viidi igas hoolduspiirkonnas läbi riigihange.