Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Energiahinna hüvitise taotlemine on avatud

Energiahinna hüvitise taotlemine on avatud

Taotlusi toetuse saamiseks elektri, gaasi ja kaugkütte kallinemise leevendamiseks saab Tallinnas esitama hakata esmaspäeval, 17. jaanuaril.

Elektrooniline iseteeninduskeskkond taotluste vastuvõtmiseks on avatud. Alternatiivina pakutakse võimalust registreerida vastuvõtu aeg linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonnas, kus töötaja aitab taotluse esitada. 

Tallinn on avanud energiatoetuse infotoe telefoni 600 6300. Numbrilt saavad energiatoetuse kohta nõu küsida nii linlased kui ka korteriühistud. Energiatoetuse telefon on avatud esmaspäeviti kell 8.15–17.45, teisipäevast neljapäevani kell 8.15–16.45 ja reedeti kell 8.15–15.45.

"Hüvitise eesmärk on toetada väikse ja keskmise sissetulekuga leibkondi kallinenud energiakulude tasumisel, et hinnatõusu mõju leevendada. Toetust saab taotleda möödunud aasta septembrist kuni tänavu märtsini tehtud ja tehtavate kulutuste osaliseks kompenseerimiseks. Septembri energiakulude hüvitamiseks tuleb taotlus esitada hiljemalt veebruaris. Märtsis saab taotleda hüvitist kulude katmiseks, mis on tehtud oktoobrist alates,“ ütles Tallinna abilinnapea Betina Beškina. „Tallinnas on toetuse potentsiaalseid toetuse saajaid mitukümmend tuhat peret ja seetõttu oleme Tallinna linnaosavalitsustesse värvanud taotluste menetlemiseks 13 uut töötajat, kellele tagame väljaõppe selle ja järgmise nädala jooksul. Lisaks sellele oleme infotelefoni käigus hoidmiseks värvanud täiendavalt kaks spetsialisti.“

Beškina sõnul tuleks taotlemisel eelistada elektroonilist iseteenindust. „See võimaldab taotluse esitada kõigile väiksema ajakuluga ning ühtlasi aitab ennetada koroonaviiruse levikut. Kutsun ühtlasi digipädevaid inimesi üles aitama elektroonilise taotluse esitamisel oma eakaid lähedasi, et neid säästa viirusepuhangu eest,“ ütles Beškina. 

Toetust hakkab maksma selle linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakond, kelle territooriumil inimene rahvastikuregistri andmetel elab. Toetust saab taotleda maksimaalselt viie kuu eest korraga, nii et liigse asjaajamise vältimiseks on võimalik taotleda hüvitist mitme kuu kulude kompenseerimiseks korraga, juhul kui see taotlejale jõukohane on. Toetust saab taotleda möödunud aasta septembrist kuni tänavu märtsini tehtud ja tehtavate kulutuste osaliseks kompenseerimiseks. Septembri energiakulude hüvitamiseks tuleb taotlus esitada hiljemalt veebruaris. Märtsis saab taotleda hüvitist kulude katmiseks, mis on tehtud alates oktoobrist. 

Toetust makstakse inimestele või peredele, kelle keskmine netosissetulek jääb alla 2021. aasta mediaanpalga. See on 2022. aastal üksi elaval inimesel 1126 eurot, kahest täiskasvanust koosneval leibkonnal 1689 eurot ning kahe täiskasvanu ja kahe alla 14-aastase lapsega perel 2365 eurot. Taotleja esitatud dokumentide alusel, mis näitavad tarbitud energia kogust ja vastavat kulu, makstakse toetust 80 protsenti energia maksumusest, mis ületab elektril 12 senti kilovatt-tunni kohta, gaasil 4,9 senti kilovatt-tunni kohta ja kaugküttel 7,8 senti kilovatt-tunni kohta. 

Taotlemisel esitatavatel arvetel peab elektri tarbimiskogus olema esitatud megavatt-tundides või kilovatt-tundides, gaasi tarbimiskogus võib olla esitatud ka kuupmeetrites. Juhul, kui arveid esitab korteriühistu ja arvel on eeltoodud andmed esitatud muul moel, tuleks enne taotluse esitamist pöörduda oma korteriühistu poole ning teha kindlaks, kas vajalik info on arvel olemas või on vaja vormistada arve lisa või tõend.

Kui kortermaja kütmist korraldab korteriühistu ise elektri või gaasiga, saab taotleda toetust kütmiseks kasutatud elektri- ja gaasikulude kallinemise hüvitamiseks. Seda saab teha korteriühistu esitatud arve või arve lisa alusel, mis esitab lisaks tarbimiskuludele ka korteri kütmiseks kulunud elektri tarbimiskoguse kilovatt-tundides või megavatt-tundides ja gaasi tarbimiskoguse kilovatt-tundides, megavatt-tundides või kuupmeetrites. 

Kaugkütte kohta tuleb esitada järgnevad andmed. Juhul kui taotleja elab konkurentsiameti kooskõlastatud kaugkütte piirhinnaga piirkonnas, tuleb esitada kaugkütte kulud kokku (eurodes). Ühtlasi tuleb esitada kaugkütet pakkuva ettevõtte nimi ja võrgupiirkond (nt Adven Eesti AS, Põhja-Tallinna võrgupiirkond). Juhul kui taotleja ei ela konkurentsiameti kooskõlastatud kaugkütte piirhinnaga piirkonnas, tuleb esitada kaugkütte kulud kokku (eurodes) ning kuu keskmine või kuu lõpu seisuga ühikuhind kilovatt-tunni või megavatt-tunni kohta taotlusega hõlmatud kuul ja 2021. aasta jaanuaris.

Vajadusel peaks taotleja vajalike andmetega dokumentide saamiseks pöörduma oma korteriühistu poole. Toetuse minimaalne määr on 10 eurot iga taotluse kohta kokku ja ülempiir 500 eurot taotluse kohta kuus. 

Kas ja kui palju tema pere toetust võiks saada, saab igaüks kontrollida kalkulaatori abil rahandusministeeriumi koduleheküljel, kus on kättesaadavad ka vastused kõige tihedamini esitatud küsimustele: rahandusministeerium.ee/et/energiakulude-huvitamine 

Vaata ka: 

Foto: Dmitry GCC BY-SA 3.0