Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Hariduse ja noorsootöö valdkonnas tehti lõppeval aastal suuri investeeringuid

Hariduse ja noorsootöö valdkonnas tehti lõppeval aastal suuri investeeringuid

Tallinna hariduse ja noorsootöö valdkonnas tehti lõppeval aastal suuri investeeringuid õpitingimuste parandamiseks ning viidi läbi mitmeid olulisi projekte lastele ja noortele. Toimus õpilaste muusikakonkurss „Tallinna talent“, osaleti meediaõppe programmis Gutsy Go ja taaskäivitati linna noortevolikogu. Renoveeriti koole, lasteaedu ja huvikoole ning rakendadi lasteaia kohatasuvabastust alates pere teisest lasteaias käivast lapsest.

„Hariduse ja noorsootöö valdkonnas, nagu mujalgi, tuli juba teist aastat järjest töötada erakordsetes tingimustes, kuid võin julgelt väita, et meie haridus- ja noorsootöötajad on sellega hästi hakkama saanud,“ tõdes valdkonda kureeriv abilinnapea Vadim Belobrovtsev. „Rakendatud on nii eelmise aasta kogemusi kui leitud üha uusi lahendusi igapäevatöö korraldamiseks. Toime on tuldud ka ootamatute lisaülesannetega, nagu näiteks koroonatestide läbiviimine koolides. Tänan kõiki õpetajaid, direktoreid, õpetajaabisid, huviringide juhendajaid ja teisi, kes neis keerulistes oludes on oma parima andnud. Tänan ka lapsi ja õpilasi kohanemast ja vastu pidamast ning soovin, et uus aasta tooks tagasi n-ö normaalsuse.“  

Tallinna üldhariduskoolides möödunud aastal välja kuulutatud klassijuhataja aasta jätkus tänavu sügiseni. Paljude üritustega sisustatud teema-aasta lõppes 10. septembril tänuvastuvõtu ja kontserdiga Maarjamäe lossi hoovil. Tallinna Haridusamet korraldas läbi kogu õppeaasta konkurssi klassijuhatajate tunnustamiseks, kuhu esitati kokku 360 kandidaati. Tiitel „Tallinna kuu klassijuhataja“ omistati 15-le õpetajale. „Koolidest saadud tagasiside näitas, et distantsõpe on klassijuhataja rolli veelgi suurendanud ning teema-aasta toetusprogramm oli neile keerulisel ajal suureks toeks,“ märkis Belobrovtsev.

2021/22. õppeaasta on lähtuvalt Tallinn 2035 arengustrateegiast pühendatud liikumisele, tervisele ja koolispordile. Toetatakse ning arendatakse liikumise, tervise ja koolispordiga seonduvaid tegevusi, et Tallinnas oleks õnnelikud õppijad. Kuid sportlike eluviiside populariseerimine ei ole piirdunud üksnes õpilastega.   

Juunis käivitas Tallinn pilootprojekti, millega avati augusti lõpuni kümme koolistaadionit avalikuks kasutamiseks, et pakkuda linlastele laiemaid võimalusi tervislike eluviiside ja liikumisharrastuse edendamiseks. „Nii suures mahus avasime koolistaadioneid avalikkusele esimest korda ja kuna projekt võeti elanike poolt hästi vastu, kaalub linn tuleval aastal selle jätkamist ja ka laiendamist,“ selgitas Belobrovtsev. „Noortesporti aga panustas linn lõppeval aastal ligi 6 miljonit eurot, toetades sellega ligi 22 900 noore sporditegevuses osalemist.“

Noorsootöö eesmärgiks Tallinnas on tingimuste ja võimaluste loomine noore isiksuse mitmekülgseks arenguks. Muuhulgas taaskäivitati tänavu Tallinna linna noortevolikogu: juunis võeti linnavolikogus vastu noortevolikogu uus põhimäärus ning novembris toimunud valimistel selgusid 25 noort, kes hakkavad linna noori linnavolikogu juures esindama.

Esmakordselt korraldas linn õpilaste muusikakonkursi „Tallinna talent“, et esile tuua ja toetada pealinna musikaalselt andekaid üldharidus- ja huvikoolide õpilasi. Kandideeris ligi 300 noort muusikut vanuses 7-19. Kahtkümmet parimat osalejat pärjati 29. augustil Estonia Kontserdisaalis toimunud lõppkontserdil 1000-eurose stipendiumiga, et nad saaksid oma musikaalset võimekust edasi arendada.  

Tallinna kaheksandate klasside õpilased osalesid Soome haridus- ja meediaspetsialistide loodud programmis Gutsy Go, mis kutsub noori üles märkama ümbritsevat ja välja pakkuma lahendusi esile kerkinud kitsaskohtadele oma kodulinnas. Õpilased salvestasid oma tegevused mobiiltelefonidega videoteks, millest meediaspetsialistide toel loodi dokumentaalfilm (vt teemad ja videod).

Lõppeval aastal muutis linn lasteaia kohatasust vabastamise põhimõtteid, et toetada veelgi enam lastega peresid. Kui seni olid kohatasust vabastatud vähekindlustatud pered, hariduslike erivajadustega laste vanemad ning pere kolmanda ja enama lasteaias käiva lapse vanemad, siis alates tänavu sügisest tuleb peredel, kelle kaks või enam last käivad munitsipaallasteaias, maksta kohatasu vaid ühe lapse eest.

Aasta 2021 oli hariduse- ja noorsootöö vallas ka suurte investeeringute aasta. Tallinnas on 57 munitsipaalüldhariduskooli, millest ligikaudu 93% on nüüdseks tervikuna renoveeritud. Septembris alustasid uuendatud õppehoonetes tööd Mustjõe gümnaasium, Arte gümnaasium ja Lasnamäe põhikool. Pirita Majandusgümnaasiumi ja Merivälja Kooli hoonetele ehitati täiendav korrus õppepindade laiendamiseks ning tänapäeva nõuetele vastav ventilatsioonisüsteem. Novembris valmis Nõmme gümnaasiumi uus spordihoone, mis avatakse uue aasta jaanuaris. Renoveeriti Rahumäe põhikooli ja Lilleküla gümnaasiumi spordiväljakud ning Tallinna 53. Keskkooli staadion.

Koolieelsetest lasteasutustest valmis 2021. aasta alguses uus lasteaed Naksitrallid (Haabersti). Sügisel lõppesid tervikrenoveerimised Järveotsa lasteaias (Haabersti) ja lasteaias Laagna Rukkilill (Lasnamäe), jaanuaris avatakse Liivamäe lasteaed (Kesklinn) ja Rabarübliku lasteaed (Nõmme).

Lasteaedade renoveerimise tempot on linn veelgi tõstnud, seda vaatamata hüppeliselt kasvanud ehitushindadele, kus varasema 2-3 miljoni euro asemel tuleb arvestada 4-5 miljoniga iga objekti kohta. Käimas on Vindi (Kristiine), Rõõmupesa (Mustamäe), Asunduse (Lasnamäe) ja Merivälja (Pirita) ning Kellukese (Põhja-Tallinn) lasteaedade ehitustööd. Läbi on viidud lasteaia Maasikas (Põhja-Tallinn) ehitushange ning lähikuudel algab sealgi ehitus. Uued majad peavad valmis saama valmis sügisel 2022. Läbi on viidud ka 23 lasteaia projekteerimishange, kus vana hoone lammutatakse ning asemele tuleb uus, ümbrusega sobiv ja tänapäeva nõuetele vastav maja. Viie lasteaia – Rukkilille (Haabersti), Kristiine (Kristiine), Magdaleena (Kesklinn) ning Männiku ja Männimudila (Nõmme) – uute hoonete projekteerimine juba käib.

Lisaks lasteaedadele on linn võtnud fookusesse huvikoolide õpikeskkonna parendamise. Sügisel alustas Kopli huvikool tööd uues Põhja-Tallinna kogukonnamajas, kuhu kool sai varasemaga võrreldes kordades paremad ja avaramad õppe- ja töötingimused. Lõppjärgus on Tallinna muusikakooli hoone tervikremont, maja valmib veebruaris 2022. Alustatud on Mustamäe huvikooli (endine Mustamäe Laste Loomingu Maja) tervikrenoveerimisega, mis peaks lõppema detsembris 2022. Välja on kuulutatud huvikeskuse Kullo arhitektuurikonkurss ning valminud on Tallinna kunstikooli eskiisprojekt. Uutes ruumides (Õismäe tee 24) alustas tööd ka Haabersti noortekeskus ning remonditi Põhja-Tallinna noortekeskuse saal. 

Pildil: Tallinna lasteaed Naksitrallid (foto Pärje Ülavere)