Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Hipodroomi ristmiku lahendus jääb muutmata

Hipodroomi ristmiku lahendus jääb muutmata

Tallinna linnavalitsus otsustas jätkata Hipodroomi ristimiku arendamist praeguseks valmis projekteeritud lahenduse järgi, sest see arvestab kõigi inimestega, sõltumata liikumisviisist ning on piisava läbilaskevõimega. Linn toetab seega arendajat projekti kiirel elluviimisel.

Kui algses projektis oli planeeritud ristmikule üks sõidurada juurde tekitada, siis eelmine linnavalitsus oli andnud Hipodroomi arendajale suunise vähendada planeeritavaid sõiduradu Paldiski maanteel ja Hipodroomi ristmikul. Loobuti ühest lisasõidurajast ning kaotati üks ühistranspordirada. Praegune lahendus näeb ette, et peale rekonstrueerimist on Hipodroomi ristmikul üks sõidurada vähem ning rohkem on ruumi jalakäijatele ja ratturitele.
 
Veendumaks, et projektlahendus on linnaruumiliselt ja liikuvuse seisukohast optimaalne, teostati projekteeritud liikluslahenduse täiendav modelleerimine. Tuginedes modelleerimise tulemustele otsustati teostada mõned väiksemad, kuid linnaruumiliselt olulised muudatused. Hipodroomi ristmiku piirkonnas muudeti sõiduradade arvu, mis ei avalda liikluse teenindamise osas olulist mõju, kuid võimaldab siiski kogu ristmiku liiklejate liikuvust optimaalsemalt kujundada. Väiksemaid korrektuure tehti ka jalg- ja jalgrattaliikluse teenindamiseks kavandatud taristu osas. 
 
Tallinna Transpordiameti hinnangul on arendajaga kokkulepitud lahendus optimaalne erinevate kasutajagruppide jaoks – nii jalgsi, rattaga kui ka ühistranspordiga ja eraautoga liiklejatele.
  
Projekti muutmine ei võimaldaks suure tõenäosusega arendajal järgmisel aastal ristmikuala ehitustöödega alustada ning lisaks projektimuudatusele eeldaks see muudatusi tehnovõrkude rekonstrueerimise ajaplaanides. 
  
Kõigi asjaoludega arvestades otsustas linnavalitsus jätkata senise Hipodroomi ristmiku lahendusega. 
  
„Hipodroomi ristmikul rajab arendaja linnaga koostöös põhjamaise - ohutu, toimiva ja rohelise - tänavaruumi kõigile inimestele, kuna tänapäeval mõõdetakse läbilaskvust inimestes, mitte autodes,” ütles keskkonna abilinnapea Pärtel-Peeter Pere. “Kui iga uus korter tähendab linna nõudmisel ka vähemalt üht parkimiskohta, saamegi igal pool ja alati saja korteriga sada uut, tuhande korteriga tuhat uut autot ja nõnda edasi. Uus linnavõim võtab aga lõpuks arendajaid ja arhitekte kuulda ning teaduspõhiselt parimaid praktikaid arvestades muudame linnas sügiseks parkimisnormi nii, et ummikud vähenevad ning korterite hinnad alanevad.“  
 
„Hipodroomi elurajooni kolib tulevikus tuhandeid elanikke ja liikluskoormus sealsel ristmikul kindlasti kasvab,“ ütles transpordivaldkonda kureeriv abilinnapea Kristjan Järvan. „Seetõttu ei pea ma õigeks ühistranspordiraja kaotamist ja piirdumist lihtsalt ristmiku senise läbilaskevõime säilitamisega. Hipodroomi ristmiku läbilaskevõimet tuleks ummikute vältimiseks sõiduridade lisamisega suurendada, aga kuna projekti muutmiseks on vaja linnavalitsuse konsensust, mida nähtavasti pole võimalik saavutada, siis oleks praeguse lahenduse blokeerimine ja tööde alguse määramatuks ajaks edasilükkamine minu poolt äärmiselt ebaõiglane eraettevõtja suhtes, kes Hipodroomi elurajooni arendab.“      
 
Kaotatud ühistranspordiraja arvelt suurendatakse ohutussaart ja nähakse ette täiendavalt ruumi haljastusele – projektialale istutakse 60 puud, 16 000 põõsast ja püsikut ning 8000 sibultaime.