Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Järgmisel aastal jätkub koolide ja lasteaedade renoveerimine

Järgmisel aastal jätkub koolide ja lasteaedade renoveerimine

Järgmise aasta Tallinna eelarves on haridusvaldkonna tegevuskuludeks kavandatud ligi 396 miljonit eurot, moodustades peaaegu 41 protsenti kogu tegevuskulude mahust. Peamised fookused hõlmavad üleminekut eestikeelsele haridusele, investeeringute mahu suurendamist ning õpetajate töötasu alammäära tõstmist.

Haridusvaldkonna eesmärgiks on mitmekülgse, kvaliteetse ja nüüdisaegse hariduse võimaldamine munitsipaalkoolides, samuti laste päevahoiu teenuse ning alushariduse andmise tagamine. Lisaks panustab linn tallinlastele mitmekesise huvitegevuse võimaldamisse ja huvialade arendamisse.

Tallinna abilinnapea Andrei Kante sõnul saab järgmisel aastal enim tähelepanu eestikeelsele õppele üleminek, mille toetavateks tegevusteks nähakse ette ligi üheksa miljonit eurot, kuid keskendutakse ka teistele valdkondadele. „Sarnaselt riigiga on kavas 2024. aastal tõsta linnaeelarvest palka saavate õpetajate, tugispetsialistide ning õpetajate abide palga alammäära. Klassijuhataja rolli väärtustamiseks ja tugevdamiseks tõuseb klassijuhatajatasu 200 euroni,“ märkis Kante.

Abilinnapea sõnul loobub linn ka järgmisel aastal alampalga määraga seotud lasteaia kohatasu tõusust ning jätkab toidukulude katmist nii lasteaedades kui koolides, et toetada lastega peresid elukalliduse tõusuga hakkama saamisel. Selleks on eelarvesse kavandatud pisut üle 20 miljoni euro.

Haridusvaldkonna investeeringud moodustavad kavandatud investeeringute kogumahust 27,5 protsenti, olles liikuvuse valdkonna järel kogumahult teisel kohal. Olulisemad projektid on linna huvikoolide, üldhariduskoolide ja lasteaedade renoveerimine ja arendamine.

Andrei Kante kinnitas, et Tallinna üheks prioriteediks on jätkuvalt haridusasutuste renoveerimine. „Ehkki hüppeliselt kasvanud ehitushinnad on arusaadavalt mõjutanud ka linna investeeringuid, oleme haridusvaldkonnas investeerimistegevuseks kavandanud 70,1 miljonit eurot, mida on pea 21 miljonit rohkem kui käesoleval aastal. Kaasaegne ning laste ja noorte arengut toetav õpikeskkond on oluline,“ sõnas abilinnapea.

2024. aastal alustatakse Tallinna reaalkooli juurdeehitusega, Hiiu kooli vana hoone renoveerimise ja juurdeehitusega, Pirita majandusgümnaasiumi juurdeehituse viimase etapiga, huvikeskus Kullo uue hoone ehitusega ning Karjamaa tn 18 koolihooneks rekonstrueerimisega. Jätkub Nõmme põhikooli, Jakob Westholmi gümnaasiumi juurdeehituse ja Heleni kooli ning algab Kalamaja põhikooli projekteerimine. Lõpule jõuab ka Vanalinna hariduskolleegiumi Olevimäe tänaval asuvate hoonete fassaadide remont.

Samuti viiakse renoveerimistöid läbi mitmetes Tallinna lasteaedades. 2024. aastal valmivad lasteaed Maasikas ning Magdaleena, Männiku ja Männimudila lasteaia uued hooned. Ehitustöödega tehakse algust Kristiine, Loitsu ja Meelespea lasteaias. Projekteerimistöödega alustatakse või jätkatakse veel 11 lasteaias. Koolieelsete lasteasutustele on investeeringute kogumahust kokku planeeritud 38,1 miljonit eurot.

Jätkatakse haridusasutuste kütte- ja ventilatsioonisüsteemide parendustöödega ning koolide klassiruumide valgustuse väljavahetamisega LED-valgustite vastu. Lisaks on ette nähtud vahendid remonttöödeks ja territooriumide korrastamise reserviks (sh piirdeaiad, välisvalgustus, krundisisesed teed ja parkimisplatsid), mille arvelt on võimalik katta väiksemamahulisi töid paljudes haridusasutustes.

Tallinna 2024. aasta linnaeelarve peab heaks kiitma linnavolikogu. Volikogule esitatud linnaeelarve eelnõu on kogumahuga 1,26 miljardit eurot, mis on 79,5 miljonit eurot ehk 6,7 protsenti enam kui 2023. aasta täpsustatud eelarves.