Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Järgmisel aastal kavandab Tallinn restaureerimistoetusteks 400 000 eurot

Tallinna 2023. aasta eelarves on tähelepanu pööratud nii kultuuripärandi hoidmisele kui ka ajaloolise linnaruumi ja elukeskkonna väärtustamisele. Järgmisel aastal jätkatakse UNESCO maailmapärandi nimekirja kuuluva vanalinna linnamüüri, -kindlustuste ja hoonete korrastamist, kuid suurenevad ka restaureerimistoetused.

Abilinnapea Madle Lippus märkis, et muinsuskaitse valdkonnas on kindlasti oluline restaureerimistoetuste tõus 100 000 euro võrra. „Linn on pakkunud juba aastaid miljööaladel, vanalinna muinsuskaitsealal asuvate ja mälestisena kaitse all olevate hoonete omanikele tuge arhitektuuripärandi korrastamisel ja nende säilimisse panustamisel. Toetussummad on kasvanud viimased neli aastat, kuid nii suur hüpe on esmakordne. 2023. aastal on selleks planeeritud 400 000 eurot. Ka majaomanike huvi toetuse vastu on aasta-aastalt suurenenud. Näiteks tänavu toetas linn 24 ajaloolise hoone restaureerimistöid,“ ütles Lippus.

Abilinnapea sõnul on 2023. aasta linnaeelarve eelnõus muinsuskaitsealasteks investeeringuteks kavandatud 1,55 miljonit eurot, millest suurem osa on planeeritud Tallinna vanalinna. „Investeeringute eesmärgiks on peatada linnamüüri ja linnakindlustuste ulatuslikum lagunemine, vältides sellega kaasneda võivaid suuremaid kulutusi. Jätkame Toompea tugimüüri restaureerimistöödega ning Skoone bastioni korrastamisega. Samuti on kavas alustada Ingeri ja Rootsi bastionide restaureerimist, aga ka korrastada Köismäe torni ning renoveerida Dominiiklaste kloostrikompleksi Püha Katariina kiriku katus,“ tutvustas Lippus plaane.

Suurimateks muinsuskaitselisteks töödeks ongi Skoone bastioni renoveerimise teine etapp ning Katariina kiriku katuse remont. Skoone bastioni välisperimeetri restaureerimiseks on järgmiseks aastaks planeeritud 450 000 eurot. Teises etapis jätkuvad tööd Suure Rannavärava poolses osas, mille käigus on ette nähtud ka Rannamäe tee poolsete treppide korrastamine, et muuta bastion taas läbikäidavaks ning sellega puhkealana paremini kasutatavaks. Katariina kiriku katuse remondiks on kavandatud 400 000 eurot. Endise kloostrikiriku katuse eelprojekt tehti sel aastal, järgmisel aastal valmib põhiprojekt ning võetakse ette restaureerimistööd.

Samuti jätkub Pirita kloostrivaremete korrastamine, mida tehakse etapiti tegevuskavade alusel. 2023. aastal jätkatakse Pirita kloostri kirikuvaremete ja lõunapoolse osa konserveerimist. Töödeks on ette nähtud 250 000 eurot. Iga-aastase hooldusega välditakse ulatuslikumat lagunemist ja sellega kaasneda võivaid suuremaid kulutusi.

Tallinna järgmise aasta eelarve peab detsembris heaks kiitma linnavolikogu. Volikogule saadetud 2023. aasta linnaeelarve eelnõu on kogumahuga 1,14 miljardit eurot, mis on 66,5 miljonit eurot ehk 6,2 protsenti enam kui 2022. aasta täpsustatud eelarves. Tegevuskuludeks on Tallinna linna 2023. aasta eelarves kavandatud 902,1 miljonit eurot, mis 8,8 protsenti enam kui 2022. aasta täpsustatud eelarves. Investeeringuteks on 2023. aastal eelnõu järgi ette nähtud 217,6 miljonit eurot, mis on võrreldes 2022. aasta täpsustatud eelarvega 4,7 protsenti vähem.