Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Kakumäe kaitseala dokumentidega saab tutvuda septembri lõpuni 

Kakumäe kaitseala dokumentidega saab tutvuda septembri lõpuni 

Kakumäe metsade kaitse alla võtmise dokumentide avalikku väljapanekut pikendati 30. septembrini, avalik arutelu toimub 27. oktoobril.

Kakumäe rohealadel levivad väärtuslikud liigirikkad metsakooslused, mis on elupaigaks arvukatele taime- ja loomaliikidele ning pakuvad mitmesuguseid loodushüvesid tallinlastele. Kakumäele kavandataval kaitseala territooriumil leidub mitmeid II ja III kaitsekategooria liikide elupaiku ning piki rannikut kulgeb unikaalne kambriumi liivakivi paljand.

„Kaitseala moodustamisega soovime paremini kaasa aidata väärtuslike looduskoosluste säilitamisele, mida peavad oluliseks ka linnaosa elanikud. Liigirikkuse säilitamine on üks linna rohelistest arengueesmärkidest ning hea meel on astuda järjekordne samm just nüüd, Tallinna Euroopa Rohelise pealinna aasta eel,“ rääkis abilinnapea Vladimir Svet. „Kuna kohaliku kaitseala moodustamine Kakumäel puudutab otseselt ka kaitsealale jäävate kinnistute omanikke, siis võtsime arvesse nende ettepanekut pikendada dokumentide avaliku väljapaneku aega. Püüame leida lahendusi, mis sobiksid mõlemale osapoolele. Kummaline oli selles protsessis teada saada riigi seisukohta, et Kakumäe metsa kaitse alla võtmine võib loodust hoopis ohustada. Jään lootma, et suudame siiski riigiametnikke ümber veenda ning et arutelu läheb konstruktiivsemalt.“

„Kavandatava Kakumäe metsa kaitseala moodustavad ülelinnalise tähtsusega rohealad, moodustades väga olulise osa linna rohevõrgustikust. Sealsed metsad on kohati ürgse ilmega, mistõttu need on inimestele atraktiivsed ja kõrge loodusharidusliku potentsiaaliga. Kõrge kambriumi liivakivi astang pakub häid vaateid merele, Tabasalu pankrannikule ja Tallinna siluetile. See kõik väärib säilitamist ja kaitset,“ lisas Haabersti linnaosavanem Oleg Siljanov.

Kakumäe metsa kaitse alla võtmise menetluse algatas Tallinna linnavalitsus 15. juuni istungil, dokumentide avalik väljapanek algas 1. juulil ja oli esialgu kavandatud 15. augustini, maaomanike ettepanekul pikendati tähtaega 30. septembrini.

Ettepanek Kakumäe roheala kaitse alla võtmiseks esitati Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile 2021. aastal. Sama aasta detsembris valmis ameti tellimisel ekspertiis metsa kaitse alla võtmise eelduste ja põhjendatuse kohta. Ekspertiisi viisid läbi OÜ Elusloodus eksperdid, kes leidsid, et looduskaitseseaduses sätestatud eeldused kohaliku kaitseala loomiseks on olemas ning ettepanek kaitseala moodustamiseks on põhjendatud.

Piirkonna kaitse alla võtmise dokumentidega saab tutvuda kuni 30. septembrini 2022 Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametis (Mündi tn 2), Haabersti Linnaosa Valitsuses (Ehitajate tee 109a/1) ning linna veebilehel: Kakumäe metsa kaitseala. Avaliku väljapaneku lõpuni saab Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile esitada kirjalikult ettepanekuid ja vastuväiteid, millele amet vastab kahe nädala jooksul pärast väljapaneku lõppemist.

Pärast ettepanekute ja vastuväidete menetlemist ning kaitse alla võtmise määruse eelnõu uuendamist korraldab amet 27. oktoobril 2022 kell 17.30 Tallinna Veerise lasteaias avaliku arutelu. Esialgu planeeritud arutelu 8. septembril seega ei toimu.

Käimas on ka Astangu-Mäeküla kaitseala moodustamise menetlus. Dokumentide avalik väljapanek kestis 1. juulist kuni 15. augustini 2022, avalik arutelu toimub 6. septembril kell 17.30 Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses.