Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Kellukese lasteaias on loodud head võimalused robootika baasõppeks koolieelses eas

Kellukese lasteaias on loodud head võimalused robootika baasõppeks koolieelses eas

Lasteaed Kelluke osaleb 6. oktoobrist kuni 15. detsembrini Insplay RoboMentori programmis.

Ajend osaleda programmis tulenes sellest, et meie 12-rühmalise lasteaia kollektiiviga on paari viimase aasta jooksul liitunud mitmeid uusi töötajaid, kes ei ole haridusrobootika alastel koolitustel siiani käinud ning ei ole veel haridusrobootika igapäevased kasutajad. Samas on haridusrobootika osatähtsus ja ootus pedagoogide haridustehnoloogiliste pädevuste osas pidevalt kasvamas.

Programmis osalemise käigus loodi lasteaias haridusrobootika juhtgrupp, kuhu kuuluvad direktori asetäitja majandusalal Olga Kraus, Pipi rühma õpetaja Daily Milerman, Lotte rühma õpetaja Maris Laaneväli ja Muumi rühma õpetaja Kaari Kallas. Haridusrobootika juhtgrupp on programmiga liitumise järel korraldanud praktilise töötoa ning julgustanud õpetajaid jagama kolleegidele oma ideid, õpilugusid ja kogemusi robootikavahendite kasutamisel. Insplay RoboMentor programmis osalemise suurim väärtus meie lasteaia jaoks ongi olnud haridusrobootika-alase koostöö suurenemine õpetajate vahel ja seetõttu kavatseme sarnaste töötubade korraldamisega kindlasti jätkata.

Kuna tehnoloogia areng muutub aina kiiremaks ja maailm üha keerukamaks, on tulevikuühiskond eeldatavasti praegusega võrreldes veelgi globaalsem ja rohkem tehnoloogiast mõjutatud. Seega nõuab tuleviku tööturg praegustelt lasteaialastelt tulevikuoskuste õppimist. Peame Kellukese lasteaias haridusrobootiliste vahendite sagedast kasutamist vajalikuks eeskätt seetõttu, et see õpetab lasteaialastele oskusi, mis on hädavajalikud tänapäeva tehnoloogiaküllases maailmas. Programmeerimine, kriitiline mõtlemine, koostöö ja probleemilahendus on pädevused, mis muutuvad lähitulevikus üha olulisemaks ja haridusrobootika võimaldab lastel neid pädevusi varakult omandada. Laste digipädevuste arendamisel pöörame tähelepanu sellele, et programmeerimisülesanded ja probleemilahendusoskusi nõudvad mängud arendaksid laste loovust ja kriitilist mõtlemist ning et rühmatööna ülesannete lahendamine soodustaks koostööoskusi. Pöörame rõhku ka sellele, et lapsed oleksid teadlikud, mis põhimõttel robootikavahendid töötavad ning õpetame lastele ohutut, heaperemehelikku ja tervist säästvat robootikavahendite kasutamist.

Meie õpetajate käsutuses on hetkel väga erinevaid robootikavahendeid. Ekraanivaba eestikeelne ja kaartide abil programmeeritav robotigu Qobo on rühmades aktiivselt kasutusel, sest see sobib lastele alates 3. eluaastast. Mitmes rühmas on olemas ka Qobo matemaatikakomplektid. BeeBot ja BlueBot lihtsalt programmeeritavad põrandarobotid meeldivad nii lastele kui õpetajatele, sest arendavad matemaatilisi oskusi, põhjus-tagajärg seoste loomist ja sobivad kasutamiseks alates sõimerühmadest. Vanemate rühmade lapsed saavad BlueBot roboteid programmeerida aga käsulaudade ja tahvelarvutite abil. Mööda markerjooni sõitvad ja värvikoodide abil programmeeritavad pisikesed Ozobotid on ka enamus rühmades aktiivselt kasutuses. Koodikaartide ja nutika juhtpliiatsiga programmeeritavad ekraanivabad mTiny robotid koos Makeblock avastajakomplektiga on samuti laste hulgas väga populaarsed, sest komplektis olevad emotsioonikaardid muudavad roboti emotsioone väljendavaks ja lastepäraseks. Enamus rühmades on olemas ka Maastikurobotid, mida saab edukalt kasutada ka õues, kuna need on võimelised liikuma ka murul, liival, kruusal ja madalas vees. Lisaks neile saavad õpetajad õppetegevustes kasutada ka häälele ja liikuvatele objektidele reageerivat ning tantsivat ja laulvat robotit Dash ja tema väikest kaaslast Dot'i. Lasteaias on olemas ka MatataLab Pro Set komplektid, ekraanivabad õpperobotid Tale-Bot Pro'd ning sõimerühmades väikelastele mõeldud TTS Robotkilpkonnad ja puidust vahvad Cubetto robotid.

Haridusrobootika kasutamise populariseerimiseks ja õpetajate motiveerimiseks oleme viimastel aastatel lasteaias korraldanud mitmeid sisekoolitusi, kus kogenud õpetajad on tutvustanud kolleegidele haridusrobootilisi vahendeid ning jaganud oma teadmisi ja kogemusi vahendite kasutamisel. Selleks, et robootikavahenditega tegutsemise kaudu arendada laste digioskusi, kohanemisvõimet muutustega, enesejuhtimisoskusi ning suhtlemis- ja meeskonnatööoskusi, kavatseme RoboMentori programmi lõppedes luua regulaarsete sisekoolituste raames rühmaõpetajatele senisest veel rohkem võimalusi praktiliste näpunäidete ja käed-külge kogemuste saamiseks. Pakume õpetajatele vajadusel ka tehnilist tuge, et nad saaksid tunda end kindlalt võimalike probleemide esile kerkides. Samuti loome tunnustussüsteemi regulaarselt haridusrobootikat kasutavate ja teisi koolitavate õpetajate motiveerimiseks. Lasteaia juhtkonna pidev toetus, motiveerimine ja ressursside tagamine ongi võtmetegurid, mis aitavad õpetajatel edukalt integreerida haridusrobootikat oma õppetöösse. Oleme loonud toetava keskkonna, kus õpetajad tunnevad end julgustatuna eksperimenteerima ja arendama uusi oskusi. 


õpetaja Daily Milerman
direktori asetäitja majandusalal Olga Kraus