Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Kõlvart: kütuse laevalt laevale lastimine Eesti vetes tuleb lõpetada

Kõlvart: kütuse laevalt laevale lastimine Eesti vetes tuleb lõpetada

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul tuleb peatada ja edaspidi keelata Eesti territoriaal- ja sisemerel kütuse laevalt laevale lastimine, sest merel ei ole võimalik teha seda sama ohutult kui sadamates või terminalides.

Tallinna linnavalitsus teeb keskkonnaministrile ettepaneku peatada ja edaspidi keelata Eesti territoriaal- ja sisemerel ohtlike ainete laevalt laevale lastimine, arvestades lastimise keskkonnalaseid riske, õiguslikku segadust, majanduslikku kahjumlikkust riigile.

„Oleme vedelkütuse avamerel ja ranniku lähedal lastimise pärast väga murelikud eelkõige keskkonnaohutuse seisukohalt,“ ütles Kõlvart. „Kuna vedelkütust sadamas käitlev ettevõte on ohtlik, on sadamatele ja terminalidele kehtestatud väga ranged nõuded, et tagada keskkonnaohutus. Sealhulgas on ette nähtud, et avarii korral reostus kiiresti lokaliseeritakse. Avatud merealal ranniku lähedal ei saa reostust kiiresti lokaliseerida ega tõrjuda.“

Kõlvarti sõnul ei saa keegi olla kindel lastimise ohutuses, sest laevade võimekus ja valmisolek on erinev ning kontrollimata. „Kütuse laevalt laevale lastimine mis tahes Eesti rannapiirkonnas, sealhulgas Tallinna lahel Kakumäe poolsaare ja Naissaare vahelisel merealal, ei ole Tallinna linna seisukohalt mingilgi moel põhjendatav. Reostus võib tekitada korvamatu kahju kogu linna rannajoonele. Pöördumatult võivad kahjustada saada sinilipu märgiga ohutuks tunnistatud supelrannad, kuid ka linnud ja loomad ning merekeskkond laiemalt. Ei maksa unustada, et Paljassaarel asub üleeuroopalise tähtsusega linnuala, kus elab 82 kaitsealust linnuliiki,“ selgitas Kõlvart.

Linnavalitsus on vajadusel valmis osalema töörühmas või panustama muul viisil, et leida lahendused kütuse laevalt laevale lastimisega seoses tekkinud küsimustele ning lõpetada majanduslikult ebamõistlik ning keskkonda ohustav tegevus.

Seni sadamates ja terminalides toimunud vedelkütuste lastimine on korraldatud ümber nii, et mitmed välisriikide firmad ja laevaomanikud teostavad lastimisoperatsioone sadamateenuseid kasutamata. Seisukohad selle kohta, kas laevalt laevale kütuse lastimine Eesti vetes on seaduslik, on vasturääkivad. Linnavalitsus palub keskkonnaministeeriumilt selgitusi, kas see on seaduslik. Eesti Logistika ja Transiidi Assotsiatsiooni ja Sadamate Liidu juriidilise analüüsi kohaselt on laevade lastimine sadamateenus ja seda tohib teha üksnes sadamas, seadustes sätestatud nõuete kohaselt.

Foto on illustratiivne