Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Kõlvart: linna areng peab jätkuma

Tallinna linnavalitsus esitas linnavolikogule Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2023–2026 ning arengustrateegia „Tallinn 2035“ rakenduskava 2023-2026.

Eelarvestrateegia on aluseks linna arengu suunamisel ja linna eelarvete koostamisel järgmisel neljal aastal, arvestades jätkusuutlikkust ja vastavust linna finantsvõimalustele.
 
Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul tekitab praegune olukord raskusi nii leibkondadele kui ka omavalitsustele. „Prognooside põhjal tõusevad omavalitsuskulud 5,3% võrra, samas tulud vaid ca 4%. Arvestades inflatsiooni, hinnatõusu ja riigi initsieeritud palgatõusu, siis peavad omavalitsused leidma lahendusi riigipoolse toeta. Linnasüsteemi palgatõusu ootused – kui  tõusevad õpetajate palgad, siis tõusevad palgad ka lasteaiaõpetajatel, aga ka kultuuritöötajad ja kõik teised linnatöötajad ootavad palgatõusu. Nii tõusevad kulud rohkem kui 5,3 % ja kahjuks me ei näe, et riigil oleks plaan, kuidas omavalitsusi toetada,“ rääkis Kõlvart.
 
Näitena tõi linnapea koolilõuna toetuse, mis on samuti suure küsimärgi all, sest kohalikud omavalitsused ei ole saanud selget signaali toetuse tõstmise kohta. „On selge, et hinnatõusuga langeb koolilõuna kvaliteet, kuid sellele peavad omavalitsused ise lahenduse leidma ning vanemate rahakott ei ole kõige õigem lahendus. Linnade ja valdade vajadused on otse seotud inimeste vajadustega ning olukorra halvenemisega kasvavad ka sotsiaaltoetuste vajadused. Ainuüksi käesoleval aastal tähendavad energiahinna tõusud linna asutustele täiendavalt 18 miljonit lisakulu,“ selgitas Kõlvart. „Nii ei suuda ka Tallinn kõiki planeeritud investeeringuid lähiaastatel realiseerida, mis ei tähenda aga seda, et me loobume üldisest arengust. Strateegilised projektid peavad olema jätkuvalt laual, sealhulgas projektid, mille puhul ei ole lõplikku nägemust, nagu näiteks Tallinna Haigla. Niisamuti ei ole loobutud Linnahalli projektist.“
 
Eelarvestrateegia raames käsitleb linn ka rattateede ja ühistranspordi, muuhulgas uute trammiliinide arendamist. Strateegias on markeeritud, et linn arendab kolme liini ja kolme suunda, mille järjekord on jätkuvalt veel analüüsimisel. Niisamuti on linna prioriteetide seas filmilinnak, et see lähiaastatel Tallinnas sünniks.
 
Kavandatud investeerimistegevused on eeloleval perioodil suunatud kõigi linna tegevusvaldkondade ja kaasaegse linnakeskkonna loomiseks. Nii jätkuvad investeeringud taristusse, muuhulgas rekonstrueerimisse kui ka uute objektide ehitamisse liikuvuse parandamiseks linnakeskkonnas, avalike teenuste laiendamiseks ja Tallinna kui rohelise maailmalinna arengueesmärkide toetamiseks. Investeeringute finantseerimiseks kasutatakse nii linna omavahendeid, maksimaalses võimalikus ulatuses EL rahastusperioodi võimalikke toetusi kui ka toetusi riigieelarvest, samuti on kavas osaliselt rahastada investeeringuid laenu arvelt, hoides seejuures linna võlakoormuse mõõdukal tasemel.
 
Eelarvestrateegia perioodil on linna peamisteks eelarvepoliitilisteks eesmärkideks jätkuvalt hoida põhitegevuse tulem positiivses mahus, mis võimaldab katta vähemalt laenude põhiosa tagasimaksed ja intressikulu. Hoida strateegiaperioodil linna põhitegevuskulude kasv alla linna põhitegevustulude kasvu ning linna võlakoormus mõõdukal tasemel ehk kuni 40% puhastuludest. Niisamuti on jätkuvalt eesmärgiks tagada linna kulutusteks likviidsuspuhver, mis katab vähemalt linna kahe nädala kulutuste mahu, mis on vähemalt 50 miljonit eurot.
 
Eelarvestrateegia 2023-2026 sisaldab linna eelseisva nelja aasta rahaliste võimaluste prognoose, lähtudes strateegia koostamise ajal teada olevatest asjaoludest ja mõjuritest.

Eelarvestrateegia alusel määratakse linna ametiasutuste haldusalade tulude sihttasemed ja iga-aastased kulutuste piirmäärad. Ühtlasi annab strateegia linlastele ja koostööpartneritele ülevaate linna arengusuundadest ja rahalistest võimalustest nende elluviimisel.