Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Kullapaide rühm lõpetas edukalt eTwinningu projekti „The Art of my Story“

Kullapaide rühm lõpetas edukalt eTwinningu projekti „The Art of my Story“

Kullapaide rühm osales õpetaja Merit Habe ja projektijuht Kärt Tageli eestvedamisel oktoobris alanud rahvusvahelises eTwinningu projektis „The Art of my Story“, mille nad edukalt lõpetasid rühmas raamatute vahetamisega.

Projekt kestis esialgselt plaanitud ajast kauem ning hõlmas endas väga palju mitmekülgseid, põnevaid ja harivaid tegevusi lisaks projekti alguses plaanitud peamisele eesmärgile – teha erinevaid kunstitöid õpetaja poolt loetud raamatu või jutu põhjal. Projektis osalesid erinevatest riikidest õpetajad koos lastega vanuses 5-6-aastat. Projekti partnerid olid peamiselt Türgist, kuid lisaks veel Kreekast, Poolast, Rumeeniast ja Bulgaariast.

Projekti esimeseks ülesandeks oli luua logo ja poster. Iga partnerlasteaed valmistas oma versioonid ning seejärel valiti parim logo hääletuse teel, mis sai projekti sümboliks. Projekti jooksul loeti lastele kokku 12 erinevat raamatut või juttu. Iga raamatu põhjal tegid lapsed erinevaid kunstitöid, mis aitasid neil paremini mõista loetud lugusid ja arendada oma kunstioskusi.
Koostöös partnerriikidega korraldati ka rahvusvaheline videokõne, kus lapsed said üksteisele lehvitada ja näha partnerriikide lapsi. See oli lastele väga põnev ja meeldejääv kogemus, mis avardas nende maailmapilti. Virtuaalsete näituste raames vaadati koos lastega partnerriikide kunstitöid suurel ekraanil. See andis võimaluse näha, kuidas teised lapsed loetud raamatute põhjal teemasid kujutavad ja inspireeris meie lapsi uutele ideedele.
Projekti käigus viidi läbi erinevaid küsitlusi nii laste kui ka lastevanemate seas, et koguda tagasisidet ja paremini mõista nende arvamusi ja ootusi. Samuti tähistati erinevaid tähtpäevi, näiteks rahvusvahelist lasteraamatupäeva, mis tõstis laste teadlikkust raamatute olulisusest ja innustas neid rohkem lugema.
Lisaks valmis projekti raames partneritega rahvusvaheline veebiraamat, mille esimesed kaks lehekülge koostasid Kullapaide lapsed. Järjekorra alusel kirjutasid kõik partnerriigid jutule järgmise lehekülje ja lisasid illustratsiooniks laste joonistatud pildi. See koostööprojekt aitas lastel arendada oma loovust ja kirjalikku eneseväljendust, pakkudes samas võimalust jagada oma loomingut rahvusvahelise publikuga.

Projekt lõpetati raamatute vahetamisega, kus lapsed said loosi teel uue raamatu, mida lugeda ja nautida.

Oleme väga tänulikud kõigile projektis osalenud partnerlasteaedadele ja õpetajatele põneva projekti eest!
ETwinningu projektid on enamasti rahvusvahelised ja kõik tegevused on lõimitud õppekavasse. Projektitöö aitab mitmekesistada õppetööd, laiendada laste silmaringi ja arendada laste digipädevusi. Alates 2022. aasta sügisest toimub eTwinningu tegevus European School Education platvormil (ESEP), kuhu on õpetajate jaoks loodud eraldi keskkond eTwinningu partnerite leidmiseks, projektitöö läbiviimiseks ning teemagruppides osalemiseks.
Haridus- ja Noorteameti kodulehelt on võimalus lugeda veel täpsemalt, mis on eTwinning ja mida need projektid võimaldavad.