Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Kutsume üles tunnustama täiskasvanud õppijaid

Kutsume üles tunnustama täiskasvanud õppijaid

Kutsume üles 1. maist kuni 8. juunini esitama kandidaate täiskasvanuhariduse tunnustuskonkursile. Kandidaate saab esitada neljas kategoorias - aasta õppija, aasta õpitegu, aasta koolitaja ja aasta õppijasõbralik tööandja.

Ootame inimesi esitama aasta õppija kandidaatideks neid täiskasvanuid, kes on jätkanud katkenud haridusteed, omandanud uue eriala, osalenud koolitustel ja seeläbi muutnud oma elu.
Tallinna täiskasvanuhariduse koordinaatori sõnul annab konkurss võimaluse esile tõsta õppivaid täiskasvanuid, õppimist väärtustavaid organisatsioone ja  kogukondlike õppimist soosivaid tegusid. Eelmisel aastal esitati  Tallinnas  40 kandidaati. Mõelge ehk on  just teie tutvusringkonnas mõni tubli õppija või väärib tunnustust mõni koolitaja, kelle koolitusest hiljuti osa saite või vääriks tunnustust hoopis teie tööandja, kes on pakkunud enesetäiendamise võimalusi. Märgakem ja tunnustagem oma linna inimesi.
Lisaks soovime konkursiga tunnustada õpitegusid, mis aitavad inimestel saada õppimisest positiivseid kogemusi, uusi teadmisi ja oskusi. Aasta õpiteo kategooriasse sobivad kogukondlikud õppimist edendavad ja toetavad tegevused, kus löövad kaasa aktiivsed kogukonna liikmed.
Konkursi raames otsime ja tunnustame ka täiskasvanute koolitajaid, kes on koolitajana tegevad avalikus, era- ja/või kolmandas sektoris ning kes toetavad täiskasvanud inimeste enesearengut indiviidi, kogukonna ja ühiskonna tasandil.
Õppijasõbraliku tööandja kategoorias soovime esile tõsta neid organisatsioone, kus toetatakse süstemaatiliselt töötajate arengut ja innustatakse õppima, luuakse tööpraktika võimalusi ning soodustatakse mitmekesist karjääri, sh oskuste kaasajastamist, investeeritakse töötajate ümberõppesse.
Kõigi maakonna kandidaatide seast selgitatakse välja maakonna esinumbrid, kes saavad tunnustatud Tallinna tänusündmusel.  Maakonna ja Tallinna laureaatide seast teeb valiku üleriigiline komisjon. Aasta õppijat, koolitajat, õpitegu ja õppijasõbralikku tööandjat tunnustatakse 8. novembril toimuval täiskasvanuhariduse tänusündmusel, mis on osa traditsioonilisest täiskasvanud õppija nädalast. Täiskasvanud õppija nädal toimub sel aastal 30. oktoobrist - 8. novembrini 27 korda ja algab üle-eestilise Õpitunniga.
Tunnustamine toimub Euroopa Sotsiaalfondi projekti VÕTI tegevuse "Elukestva õppe populariseerimine ja kogukondlik edendamine" raames. Konkursi korraldab Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga.
Kandidaate saab esitada  kuni 8. juunini ETKA Andrase kodulehel www.andras.ee/tunnustamine

Lisainfo:
Viivi Lokk  [email protected]
täiskasvanuhariduse koordinaator