Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Lastekodu tänavast saab Keldrimäe asumi peatänav

Lastekodu tänavast saab Keldrimäe asumi peatänav

Kolmapäeval, 26. juunil algavad Lastekodu tänava suuremahulised rekonstrueerimistööd, mille käigus valmib kvaliteetne linnaruum, kus on inimestel ohutu ja mugav liigelda nii jalgsi, ratta kui ka autoga. Ehitustöödega kaasnevad ümberkorraldused kesklinna liikluses ja hilisemates etappides ka ühistranspordi töös.

Lastekodu tänav rekonstrueeritakse terves ulatuses – Liivalaia tänavast kuni Masina tänavani ning lisaks ka Masina tänava lõiku Lastekodu tänavast Tartu maanteeni. Kõigi liiklejate ohutuse tagamiseks kavandatakse tänaval piirkiirus kuni 30 km/h ning liikluse rahustamiseks rakendatakse ka erinevaid meetmeid, nagu tõstetud ristmikud, kitsad sõidurajad ning minimaalse suurusega pöörderaadiused. 
  
„Keldrimäe asum saab Lastekodu tänava rekonstrueerimisega uue kohaliku peatänava, kus kõigil inimestel on ohutu ja mugav liigelda ning millest saab sihtkoht iseeneses, koht kuhu inimesed tahavad minna,“ sõnas abilinnapea Pärtel-Peeter Pere. „Sajale puule lisandub poolsada uut ning tuhandeid põõsaid ning euroopaliku tänavakujundusega loome kohalike tervisliku elukeskkonna ning tagame parimad tingimused ettevõtetele ning kaubandusele.“  
 
Abilinnapea lisas, et tegemist on keerukate ja ajamahukate ümberehitustöödega, millega kaasnevad ebamugavused ja mis häirivad seetõttu paljude linlaste igapäevast elukorraldust ja liiklemist.
  
Ehitustööde teostamine eeldab ajutisi teede sulgemisi ja liikluse ümberkorraldusi, kuid kohalikele elanikele, jalakäijatele ja ratturitele on läbipääs tagatud kogu ehitusperioodi vältel. 17. juunil suletakse materjalide ladustamiseks osaliselt Kreutzwaldi tänav Tartu mnt ja Lastekodu tn vahelises lõigus. Kuni 26. juunini on tagatud tavaliikluse läbipääs mõlemas suunas. Materjalide tõstetööde ajal võib esineda tänavalõigu lühiajalisi sulgemisi. 
  
Ehitustöid alustatakse 26. juunil, kui liiklusele suletakse Lastekodu tänava lõik Liivalaia ja Keldrimäe tn vahel ning 19. juulini on suletud Lastekodu ja Gildi tänava ristmik.
  
Edasistel etappidel alates 1. juulist on ette nähtud tehnoloogiast tingitud sulgemised Liivalaia-Tartu mnt ristmikul ning Liivalaial tänava Tartu mnt ja Lastekodu tn vahelisel lõigul. Sellest tulenevalt suunatakse ajavahemikul 15.07 – 24.07 ümbersõidule bussiliinid nr 2 ja 15 Liivalaia, Lauteri ja Lembitu tänavate kaudu. Täielikult taastub Tartu mnt – Liivalaia ristmikul tavapärane liiklus augusti teises pooles. Täpsetes kuupäevades võib tekkida muudatusi sõltuvalt ilmastikust või ettenägematutest asjaoludest. Kui mõni etapp teostatakse kiiremini, siis järgmiseid alustatakse varem, et lühendada kogu protsessi pikkust. 
 
Järgnevad tööde etapid toimuvad piki Lastekodu tänavat Odra ja Masina tänava suunas.  

  
Tööde aja- ja tegevusplaanis on lähtutud tehnoloogilise protsessi eripäradest ning ehitaja annab endast parima, et püsida ajagraafikus ning kohalike kui ka kõigi linlaste igapäevaelu võimalikult vähe häirida. Kui tekib vajadus tehnoloogilisel põhjusel teha tööd ka töövälisel ajal, siis antakse sellest kohalikele elanikele ette teada. Siiski peab arvestama, et ehitus tekitab paratamatult ka müra ja tolmu. Vahetult ehitusalal paiknevad korteriühistuid informeeritakse jooksvalt liikluskorralduslike muudatuste puhul ja ka prügiveo korraldusest. 
  
Kõigepealt toimuvad vajalikud tööd maa-aluste trasside ümberehituseks. Sellel aastal teostatakse suuremahulisemad kommunikatsioonide ehitustööd Lastekodu tänava Liivalaia ja Odra tänava vahelisel lõigul. Lõigul Odra tn – Masina tänav – Tartu maantee jätkatakse trassitöödega järgmise aasta alguses. Tööd hõlmavad sooja- ja kaugjahutustorustiku paigaldustöid, uute vee- ja kanalisatsioonitrasside rajamist, elektri- ja sidetrasside ehitustöid ning gaasitrasside kaitsmis- ja ehitustöid. Sõidu- ja kõnniteede ning jalg- ja jalgrattateede rekonstrueerimine on kavandatud järgmisse aastasse. Tööde hilisemates etappides rajatakse uus tänavavalgustus, paigaldatakse tänavamööbel, toimuvad haljastustööd ning liikluskorraldusvahendite paigaldamine. Odra tänava ületus ning Bussijaama ümbrus on hetkel planeeritud 2025. aasta algusesse.  
  
Muudetud liikumisteega bussiliinide peatustesse paigaldatakse infomaterjalid. Kõigil ümbersõidule suunatud liinidel on tagatud ümberistumisvõimalused lähimates ühistranspordi peatustes. Ümbersõidul olevatel liinidel võib esineda hilinemisi ning kesklinna piirkonnas võib pikeneda jalgsikäigumaa pikkus peatustesse. Sõiduplaanid, reisiplaneerija, liinide liikumisteed ja peatused on leitavad ehituse alguseks veebilehelt transport.tallinn.ee.  
  
Olemasolevatest 101 puust säilitatakse enamus, kuid likvideeritakse kolm puud ning teostatakse hoolduslõikus ca 20 puule. Tänavaruumi täiendatakse 43 puuga, istutakse 4114 põõsast, ligi 27 000 püsikut ning üle 10 000 sibullille. 
  
Ehitustöid teostab AS TREF Nord ja Magma AS Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti tellimusel. Ehitusobjekti järelevalvet teostab TPJ Inseneribüroo OÜ. Ehitustööde lepinguline maksumus on ligikaudu 14 miljonit eurot, millest ligi 3,5 miljonit kaasfinantseerib vee-, sadevee- ning kanalisatsioonitrasside ehitusel AS Tallinna Vesi ning kaugkütte ja -jahutuse trasside rajamisel 5,16 miljoni ulatuses AS Utilitas Tallinn (summad ei sisalda KM). Tööde lepinguline tähtaeg on 23.11.2025. 
  
Lastekodu tänava rekonstrueerimise protsessil saab silma peal hoida kodulehel tallinn.ee/lastekodu