Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Ligi sada Tallinna lasteaeda saab uue liikluslinnaku

Augustis algava projektiga saab ligi sada Tallinna lasteaeda uued liikluslinnakud, et aidata väikestel linlastel õppida ohutult liiklema ja kaasliiklejatega arvestama.

Uue liikluslinnaku saab enamik Tallinna lasteaedadest: ühtekokku on Tallinnas 125 lasteaeda, kuid 23 lasteaias on juba sellised rajad olemas.

„Suure osa igapäevaseid harjumusi võtame kaasa lapsepõlvest. Mida varem saavad lapsed liiklusreeglitest aimu ja juhendamist, seda turvalisem saab olema ka nende teekond linnatänavatel ja seda paremat liikluskultuuri on meil tulevikus oodata,“ ütles Tallinna abilinnapea Andrei Novikov. „Muu hulgas puudutab see ka linnaruumis üha suuremat tähelepanu pälvivaid kergliiklusvahendeid. Lisaks jalakäijate ja autojuhtide suhetele on avaliku tähelepanu keskmesse kerkinud ka jalakäijate suhted jalgratturite ja tõukeratturitega. Liiklusreeglite tundmise kõrval on väga oluline maast-madalast õppida ka viisakat ja hoolivat käitumist kõigi kaasliiklejate suhtes.“

Rajatavad liikluslinnakud arvestavad iga lasteaia ruumiga ja tulevad erinäolised, kuna nende väliala ja võimalused on erinevad. Mõnes lasteaias on võimalik märgistada vastassuuna liiklusega või ringliiklusega tee, kuid teise lasteaia õuealale mahub aga terve liiklusväljak.

Abilinnapea sõnul on sama algatuse raames lasteaedadele kavas veel üks üllatus. „Linnaruumis toimub hetkel valgusfooride väljavahetamine ning vanad foorid leiavad taaskasutamist lasteaedades, kus nende järgi saab liiklusreegleid õppida,“ ütles Novikov.

Koostöös lasteaedadega valmistab rajatavate linnakute liiklusskeemid Rammuden OÜ ja joonimistöid teeb KMG OÜ. Projekti ettevalmistamisel oli linnale abiks Maanteeamet, kes pani kokku liiklusmärkide komplekti, mis paigaldatakse liiklusväljakutele ja -radadele ning mida saab vajadusel vastavalt õppeteemale ka vahetada.

Liikluslinnakute skeemid avaldatakse Tallinna kodulehel: /Lasteaedade-liikluslinnakute-skeemid