Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Linlased saavad biojäätmete kompostreid ja mahuteid

Linlased saavad biojäätmete kompostreid ja mahuteid

Biojäätmete liigiti kogumise edendamiseks annab Tallinna linn üksikelamute, paarismajade, ridaelamubokside ja kahe korteriga majade elanike kasutusse soodustingimustel kodukompostreid ja kogumismahuteid. Vastavaid taotlusi võetakse vastu alates 15. septembrist seni, kuni kompostreid ja mahuteid jätkub.

Biojäätmete tekkekohal liigiti kogumine tuleb kõikjal Eestis korraldada hiljemalt 2023. aasta lõpuks, kuid Tallinn plaanib seda teha juba kevadel. „Kui biojäätmed on korralikult eraldi kogutud, on kõiki jäätmeid tõhusam käidelda. Biojäätmed ise on vajalik ressurss ning nende eraldi kogumine hoiab ära ka teiste jäätmete riknemise või kasutusefektiivsuse langemise,“ selgitas abilinnapea Joosep Vimm.

Üksikelamu, paarismaja, ridaelamuboksi või kahe korteriga elamute elanikud saavad valida biojäätmete nõuetekohase kompostimise või mahutiga üleandmise vahel. Üle kahe korteriga maja elanikud võivad samuti kompostida, aga mahuti olemasolu on vajalik ka siis.

Projekti „Biojäätmete liigiti kogumise ja kohtkompostimise edendamine Tallinna linnas“ raames eraldas Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) Tallinna Strateegiakeskusele toetust 140-liitriste biojäätmete kogumismahutite (1000 tk) ja 250-liitriste kodukompostrite (700 tk) soetamiseks ning kompostimise koolituste läbiviimiseks. KIK-i projekti kogumaksumus on ligi 250 900 eurot, millest Tallinna linna omaosalus on üle 65 200 euro. Lisaks sellele hankis linn veel ka 80-liitriseid kogumismahuteid (4000 tk).

Kodukompostri soetusmaksumus on 318,56 eurot, millest 50 eurot tasub kodukompostri taotleja omaosalusena. 140-liitrise kogumismahuti soetusmaksumus on 23,88 eurot ja 80-liitrise kogumismahuti soetusmaksumus on 22,32 eurot, mis antakse taotleja kasutusse omaosalustasuta.

Taotlusi kodukompostri või kogumismahuti soetamiseks saab esitada e-teeninduse portaalis taotlen.tallinn.ee alates 15. septembrist 2022 seni, kuni neid jätkub. Mahutite ja kompostrite lõppemisel taotluste vastuvõtt peatatakse ning pärast nende lõppemist esitatud taotluseid läbi ei vaadata. Kompostri või mahutiga saab soovi korral tasuta kaasa ka biojäätmete kogumisnõu kodukööki.

Taotleda saavad vaid füüsilised isikud, kelle Eesti rahvastikuregistri järgne elukoht on Tallinna piires aadressil, kuhu kodukompostrit või kogumismahutit taotletakse. Nii üksikelamu, paarismaja, ridaelamu boksi kui ka kahe korteriga hoone elanik saab taotleda kas ühte kompostrit või mahutit. Taotleja peab olema liitunud aastaringselt korraldatud jäätmeveoga.

Taotleja kohustub kogumisvahendeid sihtotstarbeliselt kasutama vähemalt kuni 7. septembrini 2026 ning tagama selle nõuetekohane paigaldamise, säilitamise ja hoolduse. Kuni selle ajani on vahendite omanikuks linn, sealt edasi läheb kompostrite ja mahutite omandiõigus üle taotlejale ja neid tagasi ei nõuta.

Täpsema info kodukompostrite ja kogumismahutite parameetrite ning nende kodukasutusse taotlemise tingimuste kohta leiab aadressilt www.tallinn.ee/et/biojaatmete-kogumisvahendid.

Jäätmete liigiti kogumist sätestavad Jäätmeseadus, Tallinna jäätmekava 2022-2026 ja Tallinna jäätmehoolduseeskiri.

   

Sarnased uudised