Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Linlaste rahulolu-uuring: pealinlased hindavad kõrgelt oma elukeskkonda

Linlaste seas möödunud aasta lõpus läbi viidud rahulolu-uuringu kohaselt on Tallinn peresõbralik ja loomingulise õhkkonnaga linn, kus suhtutakse teistsugustesse inimestesse hästi ning siinseid inimesi peetakse hoolivaks ja usaldusväärseks. Ent koroonakriis on avaldanud mõju linlaste igapäevasele toimetulekule.

Linnapea Mihhail Kõlvart nentis, et uuringu kohaselt ei ole viimase aasta jooksul 21 protsendil küsitletutest olnud piisavalt raha suuremateks hädavajalikeks väljaminekuteks. „Kaheksa protsenti vastanutest ei ole sageli piisavalt raha toidu-ja esmatarbekaupade ostuks ja kaheksal protsendil on probleeme võlgade tagasimaksmisega ning kuuel protsendil ei ole tihti piisavalt raha kommunaalteenuste eest tasumiseks,“ rääkis Kõlvart. „Kõiki eelmainitud probleeme nimetatakse sagedamini, kui näiteks kahe eelmise aasta uuringus ning see on murettekitav. Majanduslike probleemidega kokku puutunud inimesi on rohkem Põhja-Tallinnas ning mitte-eestlased on majanduslikke probleeme rohkem kogenud kui eestlased.“

Samas möönis linnapea, et möödunud aasta suvel rakendas linn täiendavaid meetmeid ja soodustusi majandusraskustes linlaste aitamiseks ning seda silmas pidades on linn suurendanud ka käesoleval aastal sotsiaalvaldkonna eelarvet.

Üks valdkond, mida koroonakriis on oluliselt linlasi eelmisel aasta mõjutanud, on inimeste liikumine ja transpordikasutus. Eelmise aastaga ehk 2019. aastaga võrreldes on kahanenud ühistranspordikasutus, suurenenud on aga autokasutus ja jalgsi liikumine. Nii kasutas  peamise liikumisviisina tööpäeval tööle, kooli või muude peamisse sihtkohta liikumisel 42% autot, 32% ühistransporti. Jalgsi liikus peamisse sihtkohta 18%, mis on oluliselt rohkem kui varasematel aastatel.

Samas on paranenud linlaste hinnangud ühistranspordile – nii arvas 46% tallinlastest, et ühistransport on viimase 12 kuu jooksul muutunud paremaks.

„Ent vaatamata keerulisest koroona-aastast on tallinlased oma eluga rahul. Muuhulgas püsib jätkuvalt kõrge ka elanike rahulolu linna ja oma linnaosa elukeskkonnaga – koguni 93 protsenti elanikest on rahul Tallinna elukeskkonnaga ja 92 protsenti on rahul oma linnaosa elukeskkonnaga. Linnaosade võrdluses on üldine rahulolu oma linnaosa elukeskkonnaga kõrgeim Pirital ja Nõmmel, madalaim aga Lasnamäel ja Kesklinnas,“ ütles Kõlvart.

Uuringu kohaselt on tallinlased rahul oma kodu, hariduse, tervise ja tööga ning neil on olemas lähedased inimesed, kellele toetuda. Eelmise aastaga võrreldes on üldine rahulolu oma eluga isegi kasvanud, samuti on suurenenud nende inimeste osakaal, kellel on piisavalt võimalusi veeta vaba aega nii nagu nad soovivad. Naabritega suhtlevad tallinlased vähe, eelmise aastaga võrreldes on ootuspäraselt ka suhtlus veidi vähenenud.

Küsitluste raportite ja tulemustega saab tutvuda Tallinna uuringute infosüsteemis aadressil  uuringud.tallinn.ee