Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Linlastele tutvustatakse Kadaka puiestee viadukti projekti

Linlastele tutvustatakse Kadaka puiestee viadukti projekti

Tallinna linnal on kavas rekonstrueerida Kadaka puiestee viadukt, et rajada senise viletsas seisus oleva viadukti asemel uus, mis loob jalakäijatele, jalgratturitele ja sõidukitele ohutuma liikluskeskkonna. Projekti tutvustatakse ja arutatakse kogukonnaga virtuaalsel kohtumisel neljapäeval, 22. septembril kell 17.30.

Uue viadukti rajamisel pöörame autode kõrval tähelepanu ka ümbritsevatele kergliiklusteedele. Koos uue viaduktiga on plaanis ehitada Kalda ja Tähetorni tänavate vahelisele lõigule 5,5 meetri laiune kergliiklustee. Kalda tänava ristmikule on kavandatud ülekäigurajad ja tänava alguses on sõidutee mõlemasse serva võimalik rajada kõnniteed. Kuna Kadaka puiesteel on valdavalt suurimaks lubatud sõidukiiruseks 40 km/h, siis vähendatakse seda edaspidi ka viadukti piirkonnas Kalda ja Tähetorni tänavate vahelisel lõigul. Kalda tee ja Kadaka puiestee ristmikust saab tulevikus fooriristmik,“ ütles Tallinna abilinnapea Vladimir Svet

Nõmme linnaosa vanema Karmo Kuri sõnul oli projekti lähteülesande üheks eesmärgiks säilitada võimalikult palju Nõmmele iseloomulikku looduskeskkonda. „Kergliiklustee rajatakse ühele poole sõiduteed selleks, et säästa võimalikult palju puid. Tee muldkeha laiendamisel seda teha ei saaks,“ rääkis Kuri. „Samast mõttest lähtudes on valitud ka Kadaka puiestee viadukti ja Kitsarööpa kergliiklusteed ühendava mahasõidu asukoht jalakäijatele ja jalgratturitele. Viadukti lahendusena oli kaalumisel ka torutunnel. See ei ole aga visuaalselt atraktiivne ning takistaks ka linnaloomade liikumist. Uue viadukti lahendus on praegusega sarnane, ent madalam. Kohaliku kogukonna seisukohast on positiivne, et eelmisel avalikul arutelul esitatud ettepanekutega on võimaluste piires juba arvestatud,“ selgitas linnaosavanem.

Olemasolev Kadaka puiestee viadukt valmis 1970. aastal. Vana viadukt on otstarbekam lammutada ning rajada selle asemele uus, kaasaegsetele normidele vastav viadukt. Uue lahenduse peamiseks eeliseks on suhteliselt hooldevaba ja kauakestev konstruktsioon ning avar ja valgusküllane visuaal. Koos uue viaduktiga on plaanis rajada Kalda ja Tähetorni tn vahelisele lõigule 5,5 m laiune kergliiklustee sõiduteest ida poole.

Selleks, et saada linlastelt projektile tagasisidet, toimus tänavu aprillis Nõmme linnaosa valitsuses rekonstrueerimisprojekti avalik arutelu. Täiendatud projekti ja laekunud tagasisidet arutatakse veelkord kogukonnaga neljapäeval, 22. septembril kell 17.30 virtuaalsel kohtumisel Microsoft Teams’i vahendusel. Arutelus osalevad projekteerija ning Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti esindajad. 

Kohtumisel osalemiseks tuleb kasutada linki https://bit.ly/3R3H413.

Kohtumine salvestatakse ja on hiljem veebist järelvaadatav.