Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Linn aitab korteriühistutel võimalikeks kriisideks valmistuda

Korteriühistute teadlikkuse tõstmiseks ja paremaks ettevalmistumiseks võimalikeks kriisideks ja elutähtsate teenuste katkestusteks on Tallinna linn koostanud abistava küsimustiku, mis toetab ühistuid nende edasiste tegevuste kavandamisel.

Abilinnapea Vladimir Svet nentis, et Tallinna linna kriisivalmidus tähendab eeskätt ettevalmistust võimalikeks tsiviilkriisideks.  „Näiteks rasketest ilmastikutingimustest tingitud elektrikatkestused või muud olukorrad, millest tingituna on katkenud elutähtsad teenused, nagu elekter, vesi, küte või side- ja infovahendid. Sel juhul on äärmiselt oluline eelnev ettevalmistus ja juba varasemalt väljatöötatud tegevusplaan,“ selgitas Svet. „Teatavasti on erinevate uuringute järgi sellistes kriisiolukordades kõige haavatavamad just suurlinnad ja kortermajad. Seepärast oleme pöördunud ka korteriühistute poole, et saada ülevaade nende valmisolekust erinevateks kriisideks. Selleks on Munitsipaalpolitsei Amet välja töötanud küsimustiku, misjärel saab selle täitja tagasisidena lihtsa juhendi, kuidas käituda teatud olukordades.“

Küsimustiku tulemused näitavad linnaosade kaupa, millised on korteriühistute juhtide teadmised elutähtsate teenuste katkestustest ja nende mõjudest ühistule ning linna poolt antav tagasiside aitab läbi mõelda ja planeerida tegevusi, et elanikud kriisi korral paremini toime tuleksid. Küsimustikust saadud vastused on ka linna jaoks abivahendiks planeerimisel, et saaks paremini aidata elanikke, töötada välja tegevusplaane ja paremaid lahendusi korteriühistute aitamiseks.
„See küsitlus peaks ühelt poolt panema inimesi mõtlema sellele, milleks nemad peaksid olema valmis, aga teisalt annab ka meile parema ülevaate, mida meie inimesed kriisivalmidusest teavad, kus on lüngad ning mida peaksime veel tegema selleks, et kriisivalmidust tõsta. Peab rõhutama, et küsitlus on ikkagi mõeldud harimiseks ja teadlikkuse tõstmiseks, mitte ühistute kontrollimiseks negatiivses tähenduses,“ ütles Munitsipaalpolitsei Ameti juhataja Aivar Toompere.

Küsitlusele on oodatud vastama kõik Tallinna linna korteriühistu juhid või juhatuse liikmed, aga ka kortermajade elanikud. Ankeedile saab vastata eesti ja vene keeles siin novembri lõpuni. Tallinna kriisihalduse ja elanikkonnakaitsealane info on leitav Tallinna veebilehel https://www.tallinn.ee/et/kriisiennetus, kust leiab ülevaate ja üksikasjaliku info linna tegevustest kriiside reguleerimisel, erinevad kontaktid abi saamiseks ning valdkonda puudutavaid suuniseid ja uudiseid.