Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Linn alustab Lilleküla ringmajanduskeskuse ehitusega

Linn alustab Lilleküla ringmajanduskeskuse ehitusega

Tallinna linn soovib muuta olemasolevad jäätmejaamad ringmajanduskeskusteks ning rajada uued ringmajanduskeskused, et pakkuda lisaks jäätmete vastuvõtmisele teenuseid jäätmete tekke vältimiseks, vähendamiseks ja ringlusse võtmiseks. Esimesena ehitatakse Kristiine linnaosas asuvale kinnistule aadressiga Mustjõe tn 40 Lilleküla ringmajanduskeskus.

Tallinna abilinnapea Joosep Vimma sõnul on Lilleküla ringmajanduskeskus oluline samm linna jätkusuutliku tuleviku suunas. “Jäätmetekke vältimine, vähendamine ja ringlussevõtt mängivad võtmerolli meie keskkonna hoidmisel ja elukvaliteedi parandamisel. Eesmärk on muuta kõigis linnaosades ringmajanduskeskused inimestele kättesaadavamaks ja tuua seal pakutavad teenused linlastele lähemale. Paranduskultuuri edendamisega aitame vähendada jäätmete teket,“ märkis Vimm.

Käesoleva aasta jaanuarikuus tutvustati piirkonna elanikele liikluslahendusi ning koguti tagasisidet pakutud lahenduste osas. Suuremad liikluskorralduse muudatused planeeritakse teha pärast tänavate rekonstrueerimist. Elanikele tagatakse samal ajal ligipääs nende kinnistutele, erandiks võivad olla ehitustehnoloogiast tulenevad lühiajalised sulgemised.

Lilleküla ringmajanduskeskus on kaasaegne ja keskkonnasõbralik ehitis, mis rajatakse rangeid keskkonnanõudeid järgides. Kavandatud ringmajanduskeskus koosneb jäätmejaama alast, kontorihoonest ning ringmajast. Ringmajja planeeritakse korduskasutusruum, õppeklass ja parandustöökojad. Lisaks ringmaja rajamisega korrastatakse ja muudetakse ohutumaks ka ümbruskonnas asuvad sõidu- ja kõnniteed koos sinna juurde kuuluva kanalisatsiooni ning tänavavalgustusega.

Ringmajanduskeskuse visuaalseks eraldamiseks ning võimaliku mürahäiringu vältimiseks rajatakse Veskimetsa ja Heinavälja tänavate poolsetesse külgedesse 147 meetri kogupikkuse ja 4,5 meetri kõrgused müratõkkeekraanid. Mustjõe tn ja Värvi tn poolsetele külgedele rajatakse kahe meetri kõrgune piirdeaed ja istutatakse Mustjõe tn poole igihaljas jugapuu ning Värvi tn poole harilik humal. Veskimetsa tänava poole on kavandatud mitmerindeline loodusliku ilmega haljastus koos 4-5 meetri kõrguste puudega.

Ringmajanduskeskuse ehitusprojekt valmis 2022. aastal, mil anti välja ka ehitusluba. 2023. aasta juunis kuulutati välja ehitushange ja selle aasta sügisel sõlmiti ehitusleping kestvusega 14 kuud. Lilleküla ringmajanduskeskus on plaanis avada 2024. aasta sügisel.

Tallinna jäätmekavaga 2022-2026 soovitakse jäätmejaamadest kujundada ringmajanduskeskused, kuhu lisaks jäätmete üleandmise võimalustele luuakse lisafunktsioone ringmajanduse edendamiseks, näiteks korduskasutusruumid ja erinevad parandustöökojad (nt õmblus-, puidutöökoda). Korduskasutusruumides luuakse inimestele võimalus suunata oma vanu ja korralikke asju uuele ringile.
Parandustöökodadega luuakse elanikele võimalus oma asju parandada luues neile selleks sobivad ruumid ja andes vajalikke tööriistu.


Lilleküla ringmajanduskeskuse rajamist tutvustav üritus piirkonna elanikele toimub kolmapäeval, 11. oktoobril kell 17.30 Tallinna Mustjõe gümnaasiumis (Paldiski mnt 83). Kohtumisel osalevad Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti esindaja, Tallinna Transpordiameti esindaja, Tallinna Jäätmekeskuse juht ja Lilleküla ringmajanduskeskuse ehitaja. Kohtumine salvestatakse ja on hiljem järelvaadatav Tallinna Jäätmekeskuse veebilehelt.