Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Linn jätkab paindliku sotsiaaltransporditeenuse osutamisega

Linn jätkab paindliku sotsiaaltransporditeenuse osutamisega

Tallinna sotsiaaltranspordivõimaluste arutelude käigus erinevate sihtgruppidega on jõutud järelduseni, et senise taksoveoteenuse osutajaga lepingu lõppemise tõttu käesoleva aasta suvel kuulutatakse välja uus hange taksoveoteenuse osutamiseks, ühtlasi jätkab AS Tallinna Linnatransport liini- ja juhuveoteenusega. 

Abilinnapea Betina Beškina sõnul on Tallinna linn olnud erivajadustega inimestele sotsiaaltranspordivõimaluste pakkumisel paindlik, pakkudes seejuures sotsiaaltransporditeenuse kasutamiseks rohkem võimalusi, kui seda kohustab sotsiaalhoolekande seadus. „Linna eesmärgiks on tagada teenuse kvaliteet ja areng ning seda ka teenuse kasutajate arvu kasvades. Kuna tänavu suvel lõpeb linnal leping ühe sotsiaaltranspordi teenuse osutajaga, siis otsustas linn hinnata ja vaadata üle teenuste senine korraldus. Eelnevalt viis linn läbi intervjuud ja kaardistuse puuetega inimeste esindusorganisatsioonides, teenuse kasutajate ja teiste osapoolte seas – selleks, et saada tagasisidet tänase teenuse korralduse ja kitsaskohtade kohta,“ selgitas Beškina. „Ent mistahes muudatusi ei saa me teha kaasamata teenuse kasutajaid, seega on linn pidanud sihtrühmadega arutelusid, et saada tagasisidet võimalike lahendusteni jõudmiseks.“ 

„Kaaludes mõlema osapoole ettepanekuid ja analüüsides olukorda ning arvestades siinkohal ka ajaraami, siis oleme jõudnud järeldusele, et linn kuulutab välja avaliku hanke, millega otsitakse kolmeks aastaks partnerit erivajadustega inimestele taksoveoteenuse osutamiseks. Jätkame ka teiste sotsiaaltranspordivõimaluste ehk liini- ja juhuveoteenuse osutamist,“ sõnas Beškina. 

Tallinna Puuetega Inimeste Koja tegevjuht Viktor Kuruševi sõnul pakkusid arutelud võimaluse erinevate ühingute esindajatel kaasa rääkida linna kavandatavatele muudatustele ja samas otsida ühiseid kokkupuutekohti teenuse arendamisel. „On igati positiivne, et avatud diskussioonide käigus tekkis ka sisuline arutelu, kuid see ongi kaasamise üks olulisemaid eesmärke. Usun, et see on heaks pinnaseks edasiseks koostööks ja oleme linnaga aruteludeks avatud ka tulevikus. Selleks, et üheskoos tagada erivajadustega inimeste elukvaliteet,“ ütles Kurušev.

Tallinnas on sotsiaaltransporditeenuse saajate arv on viimase viie aastaga kasvanud 40 protsenti ja selle ajaga on teenuse eelarve suurenenud enam kui kaks korda, tänavu on selleks linnaeelarves 3,2 miljonit eurot. Möödunud aastal oli teenuse saajaid ligi 3700, seega tuleb linnal leida paindlikud võimalused ja tagada sotsiaaltransporditeenus ka selle saajate arvu kasvades. 

Hetkel pakub Tallinna linn erivajadusega inimesele kolme erinevat liiki sotsiaaltranspordi teenust: liiniveoteenust regulaarselt tööle, õppe-, tervishoiu- või hoolekandeasutusse sõitmiseks; juhuveoteenust üksiksõitudeks tervishoiu- või hoolekandeasutusse või avalike teenuste kasutamiseks – seda nii Tallinna piires kui ka siit kaugemal Eestis asuvasse sihtkohta või sealt tagasi sõitmiseks ning taksoveoteenust isiklikeks sõitudeks linna piires ning kuni 30 km kaugusele ja sealt tagasi. 

 

 Juuresolev foto on illustreeriv