Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Linn keskendub hoonete energiatõhususe tõstmisele

Tallinna järgmise aasta linnaeelarve eelnõus on linnavara valdkonna tegevuskuludeks ja investeeringuteks kavandatud kokku 41 miljonit eurot. Fookus on munitsipaal- ja sotsiaalelamute arendamisel, korteriühistute toetamisel ning linnale kuuluvate hoonete energiatõhususe parendamisel.

Abilinnapea Tanel Kiik ütles, et Tallinn on seadnud eesmärgiks jõuda aastaks 2050 kliimaneutraalsuseni ja 2030. aastaks vähendada kasvuhoonegaaside heidet 40 protsendi võrra. „Tallinna kliimakava näeb selle saavutamiseks ühe meetmena ette munitsipaalhoonete energiatõhususe suurendamise. Seetõttu kavandame järgmisel aastal 2,8 miljonit eurot linnale kuuluvate hoonete elektri- ja küttesüsteemide uuendamiseks ning päikesepaneelide paigaldamiseks. Arvestades energiahindade hüppelist kasvu, on väga oluline ka majanduslik võit, mida see linnale pikemas plaanis annab,“ märkis Kiik.

Tallinn on pakkunud korteriühistutele aastaid erinevaid toetusi, et aidata kaasa nii elukeskkonna kui linnaruumi parandamisele. Nende tegevustega jätkatakse ka järgmisel aastal. Lisaks nõustatakse ühistuid hoonete energiatõhususe suurendamisel: korraldatakse koolitusi ning koostatakse tugimaterjale kliimamuutustega seotud riskidest ja võimalustest nendega toime tulla.

Eluruumi taotlejana arvele võetud isikutele uute eluasemete loomiseks jätkatakse Mustamäele aadressile Tammsaare tee 135 munitsipaalelamu ja Põhja-Tallinnasse Vasara tänavale kahe sotsiaalmaja projekteerimist. Selleks on ette nähtud kokku 207 000  eurot.

Samuti jätkatakse 2023. aastal juba tänavu alguse saanud moodulrenoveerimise pilootprojektiga, mille käigus rekonstrueeritakse Energia 13 asuva elamu fassaad ja tehnosüsteemid. Nendeks töödeks on järgmise aasta eelarves planeeritud ligi 700 000 eurot.

Linnavara valdkonnale nähakse ette veel 1,7 miljonit eurot, mille arvelt on võimalik katta väiksemamahulisi töid paljudes linnale kuuluvates hoonetes.

Tallinna 2023. aasta eelarve peab heaks kiitma linnavolikogu. Volikogule saadetud järgmise aasta linnaeelarve eelnõu on kogumahuga 1,14 miljardit eurot, mis on 66,5 miljonit eurot ehk 6,2 protsenti enam kui 2022. aasta täpsustatud eelarves. Tegevuskuludeks on Tallinna linna 2023. aasta eelarves kavandatud 902,1 miljonit eurot, mis 8,8 protsenti enam kui 2022. aasta täpsustatud eelarves. Investeeringuteks on 2023. aastal eelnõu järgi ette nähtud 217,6 miljonit eurot, mis on võrreldes 2022. aasta täpsustatud eelarvega 4,7 protsenti vähem.