Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Linn lihtsustab innovatsiooniprojektide testimist linnaruumis

Linn lihtsustab innovatsiooniprojektide testimist linnaruumis

Tallinna Linnavalitsus soovib muuta linnavara kasutusse andmise korda, et lihtsustada innovatsiooniprojektide testimisi linnaruumis.

Tallinna abilinnapea Joosep Vimma sõnul on muudatuse eesmärk hõlbustada innovatsiooniprojektide testimist linnakeskkonnas. “Senise korra järgi peaksime tasuta kasutusele andmise puhul läbima pika menetluse, mis ei ole lühiajaliste innovatsiooniprojektide puhul mõistlik ega otstarbekas. Samuti võib see pärssida Test in Tallinn programmi atraktiivsust. Selleks soovime kindlate hindamiskriteeriumite alusel võimaldada linnaruumis testimist läbi viia tasuta kuni 12 kuud. Üldiselt enamus sellest ajast kulub ettevalmistusele ja reaalsed testimised toimuvad kolm kuni viis kuud,” märkis Vimm.

Uue korra järgi oleks võimalik linnavara innovatsiooniprojekti jaoks tasuta kasutusse anda kuni 12 kuuks tingimusel, et selleks on heakskiidu andnud innovatsiooniprojektide hindamiskomisjon ja konkreetse linnavara valitseja ning linnavolikogu innovatsioonikomisjon on projekti kohta avaldanud oma arvamust. Linnavara kasutusse andmise korra muudatuse peab veel heaks kiitma Tallinna Linnavolikogu.

Heakskiidetud innovatsiooniprojektide eesmärk on linnakeskkonnas katsetada oma toote või teenuse toimimist ning seda edasi arendada. Testimiste võimaldamisega on linn innovatsiooni eestvedaja, toetades lahendusi, mis suurendaksid innovatsioonivõimekust ja nõudlust innovatsiooni järele ning kiirendaksid innovatsiooni ka erasektoris.

Arengustrateegia „Tallinn 2035“ kohaselt on linna ambitsioon olla tuntud ja mainekas teaduse, innovatsiooni ja katsetuste linn, kus nii kohalikud kui ka rahvusvahelised ettevõtted toovad turule uusi tooteid ja teenuseid. Sealjuures on üks tegevussuund töötada välja uuenduslikke tulevikutehnoloogia lahendusi ning soodustada nende linnakeskkonnas katsetamist ja rakendamist.

Testimise etapis katsetatakse uut toodet reaalsetes turutingimustes ning tegelikus keskkonnas (sise- ja välitingimustes, linna tänavatel, teedel, hoonetel), mis võimaldab hinnata toote vastupidavust, toimimist, tarbijate reaktsiooni ning vastuvõtlikkust ja võimalikku turuedu.
Tallinn on innovatsiooniprojekte toetanud alates 2020. aastast, kui loodi innovatsioonifond Tallinnovation, mis toetab konkursi alusel ettevõtete tootearenduslikke katseprojekte linnakeskkonnas. Aastatel 2020–2023 on fond toetanud kokku 18 projekti, mille kaudu on testitud linna hoonete säästlikumat energiatarbimist (R8 Technologies OÜ, FuseBox OÜ), rattagaraažide vajalikkust (Bikeep OÜ), pakendiringluse parendamist (Ringo Eco OÜ), droonide rakendamist patrullimistöödel (KrattWorks OÜ), linna spordiväljakute broneeringute haldamist (MyGames), mürataseme ja liiklustiheduse seiret linnatänavatel (Thinnect OÜ), teekatte märgistamist robotite abil (10Lines OÜ) jne.

Linn pakub alates 2023. aastast testimisvõimalust ka rahalise toetuseta, programmi Test in Tallinn kaudu (sh rahvusvahelistele ettevõtetele), mille esimesed projektid on olnud tark kaamera linnaliikluse jälgimiseks (Inglismaa ettevõte SSE Digital Services) ning teetakistuste ja -aukude tuvastamine (Iisraeli ettevõte muniAI). Programmi Testi in Tallinn on 14. septembri 2023. aasta seisuga laekunud 25 taotlust, millest 13 on saanud ka innovatsiooniprojektide hindamise komisjoni heakskiidu.