Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Linn muudab kaubanduse korraldamise nõudeid linnas

Linn muudab kaubanduse korraldamise nõudeid linnas

Tallinna linnavalitsus otsustas tänasel istungil muuta senist kaubanduse korraldamist – kaubanduse korraldamise nõuded muutuvad kõikidele linna ametiasutustele ja nende hallatavatele asutustele, sealhulgas Tallinna Turud. Ühtlasi luuakse uus rakendus müügilubade menetlemiseks.

Tallinna abilinnapea Joosep Vimma sõnul kehtestatakse ühtsed kaubanduse korraldamise nõuded kõikidele linna ametiasutustele ja nende hallatavatele asutustele. “Linn peab olema kaubanduse korraldamisel heaks partneriks. Selleks on oluline, et kogu linnasüsteem lähtuks sarnastest põhimõtetest ning protsessid oleks selged ja arusaadavad. Usun, et uue korra rakendumisel muutub tänavakauplejatele linnaga asjaajamine lihtsamaks ja mugavamaks,” lisas Vimm.

Müügilubade menetlemiseks on välja töötatud uus Tallinna avalike kogunemiste infosüsteemi rakendus AKIS, kus teostatakse edaspidi müügiõiguse taotlemist ning selleks loa saamist või mittesaamist. Selle eesmärk on menetlusprotsessi kaasajastada ning muuta see operatiivsemaks. Hetkel kasutusel olev kauplemislubade infosüsteem on nii sisult kui ka infotehnoloogiliselt aegunud ega võimalda dokumente digitaalselt allkirjastada ja menetleda.

Samuti luuakse võimalus delegeerida müügiloa väljastamise, selle väljastamisest keeldumise ja müügiloa kehtetuks tunnistamise otsuse tegemine asutuse teenistujale. Varasemalt oli see linnaosade puhul võimalik vaid linnaosavanema korraldusel.

Sarnaselt kehtiva korraga säilitatakse müügiloa väljastamise kohustus ning kehtestatakse võimalus teostada müügiloa alusel lühiajalist tänavakaubandust, mis hõlmab kauba või teenuse müüki kuni kahel päeval ühe kuu jooksul. Väljastatav müügiluba asendab n-ö pikemaajalise kauplemise puhul sõlmitava linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmise lepingu. See loob võimaluse seada tingimusi ka lühiajalistele kauplejatele, annab kauplejatest ülevaate ja võimaldab nende arvu piirata.

Turukaubanduse korraldaja võib kehtestada turul kauplemise korra, mida kauplejad ja müüjad on kohustatud järgima. Näiteks on võimalik kehtestada selles kohustus kujundada ja sisustada müügiala ohutusjuhendeid järgides ning tööõnnetusi ja tervisekahjustusi ennetades, nõue mahutada kaup müügiala piiridesse ning kasutada toidukaupa müües kaalumiseks vaid teatud tüüpi kaalusid. Samuti võib seada lühiajalistele kauplejatele kohustuse vabastada müügiala päeva lõpus kaubast ja inventarist.

Nii nagu seni, jääb ka edaspidi kandekaubandus linnaosade valitsuste korraldada. Kui linnaosa valitsus peab vajalikuks täiendavalt reguleerida kandekaubanduse korras kauplejate tegevust (näiteks vanalinnas või avalikus rannas), siis määratakse teatud piirkonnas kandekaubandusele esitatavad tingimused ja selleks väljastatavate müügilubade arv.