Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Linn on rajamas Põhja-Tallinnasse uut põhikooli

Linn on rajamas Põhja-Tallinnasse uut põhikooli

15. aprillil tutvustasid Tallinna linna ja Sammas Arhitektuuribüroo OÜ esindajad Põhja-Tallinnas aadressil Karjamaa 18 asuva uue koolihoone projekti ja hoone ehituse käiku.

Arvestades piirkonda üha lisanduvaid uusarendusi ja sellega suurenevat koolikohtade vajadust plaanib Tallinna linn rekonstrueerida kuni 2021. aastani koolina kasutatud hoone ja avada seal uue 864 õpilaskohaga põhikooli.

Tallinna Haridusameti juhataja Kaarel Rundu sõnul on arengustrateegia „Tallinn 2035“ oluliseks eesmärgiks mitmekesine ja terviklik haridusvõrk, kus heal tasemel põhiharidus on kättesaadav kodu lähedal. „Põhja-Tallinn on kiiresti arenev piirkond, kuhu asub elama üha enam noori peresid. Sellel on tuntav mõju ka haridusvõrgule, sest piirkonnas olemasolevad koolid ei suuda enam piisaval hulgal põhikoolikohti pakkuda. Uue põhikooli loomine toob leevendust koolikohtade osas nii Põhja-Tallinna kui teatud määral ka Kesklinna piirkonda,“ ütles Rundu. „Me näeme uue kooli loomist ajaloolise sammuna ning ka positiivse trendina, et koolide sulgemise asemel saame Tallinnas neid hoopis juurde luua ja seeläbi koolivõrku korrastada.“

Rekonstrueeritaval hoonel on kolm korrust, lisaks katuse- ja keldrikorrus. Uuendamise käigus on kavas suurendada hoone mahtu kolmandiku võrra – juurde ehitatakse saali ja aatriumi laiendus. Keldrikorrusele on kavas rajada varjumiskoht. Hoone kolmele korrusele tulevad õppeklassid, katusekorrusele on kavandatud ruumid huvitegevuse, sealhulgas robootika harrastamiseks. Ebavajalike vaheseinte eemaldamisega saavutatakse avatus ja õhulisus, et päevavalgus pääseks ka koridoridesse. Suuremaid õpperuume saab liigutatavate vaheseintega väiksemateks jagada. Õppeklassid sisustatakse mööbliga, mis võimaldab nii individuaal- kui ka grupiõpet.

Lõuna poole jäävast aatriumist, nö kooli südamest on otsepääs õuealale väliürituste korraldamiseks. Aatrium on mõeldud vastavalt vajadusele toimima nii söögisaali, aktusesaali kui ka rekreatsioonialana. Kavandataval hariduskeskusel oma multifunktsionaalse saaliga on potentsiaali kujuneda ka n-ö piirkonnakeskuseks, kus koolivälisel ajal saab läbi viia erinevaid kultuuriüritusi.

Olemasolev õueala korrastatakse ja muuhulgas ehitatakse sinna katusega rattaparklad, et edendada laste liikumisharjumusi. Sportimisvõimaluste laiendamiseks plaanitakse koostöös Tallinna Kultuuri- ja Spordiametiga sisustada sobivalt kõrval asuv spordihoone (Erika tn 5), samuti on võimalik kasutada linna maal olevaid spordirajatisi aadressil Karjamaa tn 5.

Praegu on objektil toimumas ettevalmistustööd, keldrikorruse prahist koristamine ja mittekandvate konstruktsioonide lammutustööd. Töid teeb riigihanke alusel Norete Grupp OÜ. Ettevalmistustööde tähtaeg on mai 2024, millele järgneb projekteerimis- ja ehitustöö. Hoone rekonstrueerimise on projekteerinud Sammas Arhitektuuribüroo OÜ. Tööde tellija on Tallinna Haridusamet. Koolihoone rajamiseks on linnaeelarvest eraldatud kokku 11,3 miljoni eurot, sellest käesoleval aastal ligi 5 miljonit eurot. Ehitustööde lõpptähtajaks ja uue koolihoone avamiseks on kavandatud 1. september 2025.