Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Linn võtab kasutusele digitaalse transpordimudeli

Tallinn võtab kasutusele digitaalse transpordimudeli, mille abiga on võimalik prognoosida ja analüüsida inimeste liikumisvajadusi ja paremini planeerida nii linna transporti kui ka linnaruumi laiemalt.

„Transpordimudel on kõiki kättesaadavaid andmeid koondav digitaalne tööriist, mis aitab meil mõista, kuidas ja millal inimesed Tallinnas liiguvad. Selle abil on võimalik ennustada transpordi probleeme ja mõista nende põhjuseid ning selle toel teha linna terviklikku arengut toetavaid otsuseid ja ette näha langetatavate otsuste mõjusid. See ei ole instrument mõne konkreetse projekti tarbeks, vaid püsiv sisemine analüüsitööriist, millega saab hinnata suuremate infrastruktuuriinvesteeringute otstarbekust ja mõju liiklusele,“ ütles Tallinna abilinnapea Andrei Novikov. „Muu hulgas saame hinnata iga piirkonna inimeste erinevaid vajadusi. Mudelis tehtavate liikluse simulatsioonide põhjal on näiteks võimalik paremini teha otsuseid, milline peaks olema ühe või teise täna läbilaskevõime vajadused või näiteks näiteks hinnata linna ühistranspordi liinivõrku ajakohastamise otsuseid.“

Tallinna Transpordiametis valminud uus mudel pakub transpordi ja sealhulgas ühistranspordi planeerimisel täiendavaid võimalus stsenaariume läbi mängida ja analüüsida, näiteks prognoosida liikluse muutusi teistel tähtsamatel magistraalidel, kui mõne linna olulisema magistraali liiklus ajutiselt peaks olema takistatud või suletud. Mudeli abil on võimalik leida vastuseid küsimustele, miks tekivad konkreetses kohas ummikud või milliseid ümberkorraldusi on vaja teeremontidest tulenevate ebamugavuste vähendamiseks teostada või kuidas suuremad riigimaanteede ehitused Tallinna ümbruses hakkavad mõjutama liiklust linna sees.

Uus transpordimudel on ka maailma mastaabis uuenduslik – tegu on kompleksse uue põlvkonna transpordimudeliga, milletaolisi hakatakse praegu kasutusele võtma Lääne-Euroopas. Mudel arvestab lisaks liikumistele kahe erineva punkti vahel, nagu töölt koju, ka keerulisemaid liikumismustreid: nii võib inimene teel tööle viia lapsed lasteaeda või siis teel töölt koju minna ka poodi või hoopis meelelahutusasutusse vaba aega veetma.

Mudelit hakatakse kasutama Tallinna transpordi planeerimisel, sealhulgas liikluskorralduses ja ühistranspordi liinivõrgu uuendamisel ning samuti linnaplaneerimises. Transpordimudeli alusel saab prognoosida linna transporditaristu koormust, hinnata kiiresti ühistranspordisüsteemide arendamise vajadust ja arengualade mõju transpordi infrastruktuurile üldiselt.

Transpordimudel hõlmab endas pidevalt uuendatavaid andmeid pealinna 130 000 eri teelõigu kohta ja arvestab nii isiklike autode, ühissõidukite, veoautode kui ka jalakäijate liikumist. Mudeli abil on võimalik eristada 12 erinevat liikleja tüüpi ehk kasutajagruppi, sealhulgas õppureid, autoga ja autota tööinimesi ja pensionäre nii Tallinnast kui ka mujalt Harjumaalt. See aitab prognoosida ja arvestada eri inimeste transpordivajadusi linnas.

Mudeli alusel saab prognoosida linna transporditaristu koormust, hinnata kiiresti ühistranspordisüsteemide arendamise vajadust ja arengualade mõju transpordi infrastruktuurile üldiselt. See võimaldab edaspidi liiklusandmeid koguda, töödelda ja visualiseerida, et arvutada liiklus- ja reisijavooge, hinnata transpordinõudlust ja arvutada välja liiklussituatsiooni stsenaariume ja hinnata liiklustaristu kavandatavate muutuste mõjusid.

Tarkvaraliselt põhineb transpordimudel Saksa päritolu kontserni PTV Group tarnitud rakendustel, milletaolisi kasutatakse ka Lääne-Euroopa suurlinnades. Mudelisse on hõlmatud kõik linna kasutuses olevad liikuvusandmed, sealhulgas on analüüsitud linna viimase viie aasta jooksul läbi viidud sotsiaaluuringute tulemusi, teedevõrku ja liiklussagedusi. 

Vaata ka Tallinna transpordimudeli esitlust slaididel.