Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Linn on võtnud vastu kokku 21 Test in Tallinna programmi projekti

Linn on võtnud vastu kokku 21 Test in Tallinna programmi projekti

Tallinn algatas möödunud aasta alguses linnapea Mihhail Kõlvarti initsiatiivil programmi Test in Tallinn, mille raames kutsub linn ettevõtteid testima linnaruumis ja linnasüsteemis erinevaid uusi tehnoloogiad. Fookusesse võeti katsetused linnalise liikuvuse, taastuvenergia ja energiasäästu vallas. Tänaseks on testprojekti taotlusi kokku laekunud 37, neist vastu on võetud 21 projekti.

Tallinna abilinnapea Joosep Vimma sõnul on huvi programmi esimese aasta jooksul kasvanud tõusvas joones ka rahvusvaheliselt. „Tallinn pakub sobivat keskkonda katsetamiseks, avaandmeid ning protsessi hõlbustamiseks kindlat linnapoolset partnerit. Test in Tallinnaga lõime süsteemse lähenemise innovaatiliste lahenduste testimisele linnas. Programmi käivitamine on olnud edukas ning oleme seeläbi saanud ka linna praktikaid kujundada selliselt, et oleksime ettevõtjatele aina parem partner. Testide tulemusena loodame leida ka ise uusi tehnoloogiaid, millest võiks olla linnal endal tulevikus kasu. Potentsiaali selleks võib näha näiteks ettevõtte GScan müüon- ehk kosmilise kiirguse skanneris, mida testiti linnavalitsuse peahoone fassaadil,“ rääkis Vimm.

Tallinn on endale võtnud ambitsiooni kujundada pealinnast atraktiivne tegevuskeskkond, kus testida erinevaid (rohe)tehnoloogiad, eesmärgiga aidata nii kodumaistel kui välisettevõtetel jõuda oma toodete ja teenustega globaalselt teistesse linnakeskkondadesse. Kokku on laekunud 37 taotlust, neist 18 Eesti ettevõtetelt ja ülejäänud 11 eri välisriigist – nende seas Argentiinast, Ühendkuningriigist, Lõuna-Koreast, Soomest, Hollandist jm. Kuigi fookuses on linnaline liikuvus, taastuvenergia ja energiasääst, on programm avatud ka teistele testprojektidele, näiteks uudsed materjalid või haridustehnoloogiad.

Test in Tallinn programmis hetkel töös olevad üheksa projekti: 

XD Visuals on tarkvara lahendus, mis kombineerib planeeritud ja praeguse keskkonna 6D hübriid informatsiooni mudeliks. Ettevõte soovib testida oma lahendust Tallinna alusandmete abil, et saada skaleerimiseks vajalikke referentse ning testida mudeli võimekust.

Electroair spetsialiseerub elektriauto laadija testimise praeguse funktsionaalsuse kontrollimiseks ja arendamiseks. Testi eesmärk on välja arendada OCP 2.0.1 JSON protokoll, mis võimaldab V2G (Vehicle-to-grid) ja SmartCharging laadimist. Lisaks on soov testida Dynamic 1 (Dynamic Load Management) lahendust mis väldib objekti elektritaristu ülekoormust.

Picapac plaan on testida 20 väikesemahulist nutikat postkasti ja nende kasutust linnamaal.

Cubedai soovib testida mõne Tallinna hoone peal energiakokkuhoiu lahendust, et saada kinnitust hüpoteesile ning leida referents skaleerimiseks.

Collaborall soov on õppida Eesti näitelt, toodet parendada ning saada tagasisidet digitaalehituse valdkonna võtmeinimestelt Tallinnas.

Spödy soovib testida, parendada ja mugandada sportlikke õppemängude lahendust lastele vanuses 3-7.

Pocoplay testib töötajate koolitamismaterjalide genereerimist tehisintellekti abil. 9 kuu vältel viiakse läbi intervjuusid ja prototüüpimist mõne linnaasutuse juures.

Caeli BV (Holland) testib satelliidi andmete põhjal võimalust monitoorida ja visualiseerida õhukvaliteeti. Lahendus aitab Tallinnal testida andmete kättesaadavust, mõistetavust ning annab võimaluse võidelda kliimamuutuste vastu.

GScan OÜ arendab kosmilise kiirguse baasil põhinevaid lahendusi 3D-mudeldamiseks, mida tehakse koostöös teadusasutustega NICP, iCV Lab ja Tartu Ülikool. Ettevõte soovis testida oma tehnoloogiat Tallinna muinsuskaitsealuste hoonete peal, kus on oluline, et analüüsid ei rikuks muinsusväärtust.

Linn toetab testimist juhtumipõhiselt innovatsiooniprojektidele kestvusega kuni 12 kuud. Pärast ettevõtja esitatud projekti taotluse esmast valideerimist ja analüüsi suunatakse projekt linnaametite ja ekspertide (nt Tehnopol) ülesesse hindamiskomisjoni, kes hindab projekti uuenduslikkust, majanduslikku ja sotsiaalset mõju, jätkusuutlikkust ning selle rakendatavust koostöös Tallinna linnaga. Taotlusi võetakse vastu jooksvalt.

Rohkem infot Test in Tallinna ja kandideerimise kohta: www.tallinnovation.ee/testintallinn.

Sarnased uudised