Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Linna ametiasutuste koosseis kasvab enim sotsiaalvaldkonnas

Linnavalitsus saatis volikogule kinnitamiseks Tallinna linna 2023. aasta ametiasutuste struktuuri ja teenistuskohtade koosseisud, eelnõu kohaselt kasvab 2023. aasta 1. jaanuariks linna ametiasutustes teenistuskohtade arv võrreldes käesoleva aasta 1. jaanuariga 4,5 protsenti – kõige enam on teenistuskohtade arv kasvanud ja kasvab sotsiaalvaldkonnas.

Kui 1 jaanuari.2022 seisuga oli linna ametiasutustes 1594 teenistuskohta, siis 2023.aasta alguseks on teenistuskohti 1666 ehk töökohtade arv on kasvanud 72 teenistuskoha võrra. Arvestades uusi loodavaid töökohti ning järgmise aasta jooksul kavandatud vähenemisi, kujuneb kasvuks 2022. aasta algusest kuni 2023.aasta detsembrini 6% ehk lisandub 96 teenistuskohta. 2023. aasta detsembris on teenistuskohtade arvuks 1690.

Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on viimastel aastatel märkimisväärselt suurenenud sotsiaalvaldkonna töötajate töökoormus, mistõttu on kasvanud just sotsiaal- ja tervishoiuameti ning linnaosade sotsiaalosakondade koosseisud. „Nii loodi tänavu täiendavad töökohad seoses Ukraina sõjast tingitud vajadusega toetada ja aidata uussisserändajaid ning ka järgmisel aastal loome sotsiaalvaldkonda veel töökohti juurde,“ selgitas Kõlvart. „Ühtlasi on lisandunud ajutised ehk tähtajalised teenistuskohad seoses Euroopa rohepealinna ettevalmistusega ning tuleval aastal rohepealinna programmi ellu viimisega. Niisamuti seisavad järgmisel aastal ees uued väljakutsed digivaldkonnas, kuhu on vaja täiendavat tööjõudu värvata.“

Käesoleval aastal kasvas linnaorganisatsiooni koosseis 58 teenistuskoha võrra, kõige rohkem loodi uusi kohti Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametisse. Tänavu on loodud ja luuakse ka järgmisel aastal veel täiendavalt töökohti linnaosavalitsustesse seoses töökoormuse kasvuga lastekaitse- ja sotsiaalvaldkonnas. 2023.aasta jooksul luuakse 44 uut teenistuskohta. Olulisem tööjõuvajadus on tuleval aastal sotsiaal- ja tervishoiuametis seoses riigi kavandatava üldhoolduse reformiga, haridusasutuste teenindamisega, linnaosade lastekaitse- ja sotsiaalvaldkonnas ning digivaldkonnas Tallinn 3D mudeli arendamisega.

Ühtekokku on Tallinna ameti- ja hallatavates asutustes teenistuskohti 2023. aasta jaanuariks kokku 15 382.