Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Linnavalitsus kiitis heaks kaks olulist detailplaneeringut

Linnavalitsus kiitis heaks kaks olulist detailplaneeringut

Linnavalitsus kiitis tänasel istungil heaks nii Põhja-Tallinnas asuva Telliskivi tn 62 ja 64 kinnistute kui ka Kesklinnas asuva A. Adamsoni tn 12 maaüksuse, Kevade tn 8 kinnistu ja lähiala detailplaneeringud. Lisaks otsustati algatada Apteegi tn 3, Apteegi tn 5, Apteegi tn 7 ja Apteegi tn 9 kinnistu detailplaneering.

Abilinnapea Madle Lippuse sõnul on järjepidev edasiliikumine detailplaneeringutega oluline Tallinna arengu suunamisel. “Elukeskkonna kavandamisel peame oluliseks nii teenuste kättesaadavust kui säästvaid liikumisviise edendava ruumi kavandamist. Täna vastu võetud nn Depoo planeeringu puhul on oluline Reisijate tänav, mis on kavandatud kohaliku tänava ja rohekoridorina ja kuhu luuakse mugavad liikuvusvõimalused kõigile tänavaruumi kasutajatele. Kõikidele uutele planeeritavatele hoonetele ja ka Reisijate tänavale on ette nähtud korraldada ka arhitektuurikonkurss, kõik huvilised on oodatud kaasa rääkima peagi toimuval detailplaneeringu avalikul väljapanekul,” märkis Lippus.

Põhja-Tallinnasse planeeritav ala asub Kopli, Telliskivi ja Reisijate tänavate vahelises kvartalis Telliskivi loomelinnaku ja Balti jaama vahetus läheduses, mis hõlmab kokku 3,12 hektarit. Praegu asub alal Balti jaama turu väliosa ja tänavatoiduala, hoonetes tegutsevad mitmesugused ettevõtted ja meelelahutuskohad. Piirkond on endine Balti Raudtee tehase ala, kuhu 1873 – 1874. aastal laiendati peatehast ning ehitati kuuekohaline veduridepoo ja töökoda, mille paekiviseinad on valdavalt säilinud koos hilisemate juurdeehitustega.
Planeeringu eesmärk on luua Telliskivi tn 62 kinnistust ja Telliskivi tn 64, Reisijate tn 7 ja 9 kinnistutest viis ärimaa sihtotstarbega krunti, millele antakse ehitusõigus kokku nelja kuni seitsme maapealse ja kahe maa-aluse korrusega ärihoone, samuti ühe kuni üheksa maapealse ja kahe maa-aluse korrusega ärihoone ehitamiseks. Lisaks plaanitakse katlamaja ja depoohoone ümberehitamist ja laiendamist.

Linnavalitsus võttis täna vastu ka Kesklinnas asuva 1,09 hektari suuruse A. Adamsoni tn 12 maaüksuse, Kevade tn 8 kinnistu ja selle lähiala detailplaneering. Eesmärk on luua eeldused õppevõimaluste parandamiseks ja olemasoleva Jakob Westholmi Gümnaasiumi laiendamine ajaloolises asukohas. Samuti soovitakse kavandada A. Adamsoni tn 12 kinnistule miljöösse sobivad hooned.
“Tegemist on planeeringuga, mille vastuvõtmist on väga kaua oodanud nii erinevad linnaametid kui ka Jakob Westholmi koolipere. Selle planeeringu lahenduse aluseks on samuti arhitektuurikonkurss. Loodame planeeringuga kiiresti edasi liikuda, et lahendada kooli akuutset ruumivajaduse muret,” lisas Lippus.

Detailplaneeringu koostamise ajal 2021. 2022. aastal viidi läbi Jakob Westholmi Gümnaasiumi juurdeehitise ideekonkurss, mis on detailplaneeringu linnaehitusliku idee alus. Konkursi võitis osaühingu AB Ansambel töö „Jacob“. Võidutööst lähtuvalt selgus ka uue koolihoone võimalik ruumiprogramm, sh tegelik ruumivajadus.

Lisaks otsustati algatada Apteegi tn 3, Apteegi tn 5, Apteegi tn 7 ja Apteegi tn 9 kinnistu detailplaneering. Kesklinna planeeritav maa-ala asub Raekoja platsi vahetus läheduses Apteegi tänava ääres ning see hõlmab kokku 0,10 hektarit. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on anda Apteegi tn 3, 5, 7 ja 9 kinnistutele ehitusõigus kuni 4 ja 5 maapealse korrusega ja kuni kahe maa-aluse korrusega elu-, ühiskondlike ja ärihoonete rajamiseks. Samuti soovitakse määrata üldised maakasutustingimused, heakorrastuse, haljastuse, parkimise ja tehnovõrkude põhimõtteline lahendus.