Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Linnavalitsus saatis volikogule Tallinna 2023. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande

Linnavalitsus saatis volikogule Tallinna 2023. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande

Tallinna linnavalitsus saatis volikogule kinnitamiseks Tallinna 2023. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande .

Linna konsolideerimisgrupi tulemiks kujunes möödunud aasta lõpu seisuga 154 miljonit eurot, bilansimaht 2,34 miljardit ja netovara 1,82 miljardit eurot.  2023. aasta konsolideeritud majandusaasta aruannet auditeeris KPMG Baltics OÜ, kes väljastas märkusteta vandeaudiitori aruande, kinnitades, et linna finantsaruandlus on usaldusväärne ning kajastab linna finantsmajanduslikku seisundit õigesti ja õiglaselt.

Linnapea Jevgeni Ossinovski kinnitab, et Tallinna finantsseis on jätkuvalt tugev. „Meie püsitulud ületavad püsikulusid ning laenukoormus püsib madal. Siiski otsime ka uue lisaeelarve protsessis võimalusi efektiivsemaks majandamiseks, et suunata vabanenud vahendid haridus- ja sotsiaalvaldkonna täiendavaks rahastuseks. Linna investeeringute kava on samuti ambitsioonikas: teeme suuremahulisi investeeringuid haridusasutuste rekonstrueerimiseks, linnaruumi parandamiseks ning astume järgmise sammu ühistranspordi veeremi uuendamisel," tõi Ossinovski välja.

31. detsembri 2023 seisuga oli konsolideerimisgrupi finantspositsioon tervikuna tugev. Likviidsus- ja lühiajaliste võlgnevuste finantssuhtarvud olid head, mis kinnitab, et järgneva 12 kuu jooksul on konsolideerimisgrupi üksused suutelised täitma oma kohustusi kreeditoride ees ning teenindama võetud laene. Konsolideerimisgrupi netovõlakoormus oli 178 miljonit eurot ehk 12,9% põhitegevuse tuludest. Tallinna linna konsolideerimisgrupp hõlmab 20 ametiasutust, nende 247 hallatavat asutust ning linna valitseva mõju all olevat 8 äriühingut ja 10 sihtasutust, konsolideerimisgrupis töötas 2023. aastal üle 20 000 töötaja.

Tallinna linna kui konsolideerimisgrupi üksuse bilansimaht oli möödunud aasta 31. detsembri seisuga 1,91 miljardit eurot ja netovara 1,48 miljardit eurot, linna tulemiks kujunes 2023. aastal 124 miljonit eurot. Linna asutustes töötas mullu kokku üle 13 000 töötaja.

Linna 2023. aasta tegevustulud olid kokku 1,063 miljonit eurot, millest maksutulud moodustasid 66,5%, saadud toetused 23,7%, tulu kaupade ja teenuste müügist ning muud tulud kokku 9,8%. Tegevustulud kasvasid võrreldes eelneva aastaga 12,4% ehk 117 miljoni euro võrra. Tegevustulude suurim kasv oli maksutuludes ja saadud toetustes. Linna tegevuskulud olid kokku 1,016 miljardit eurot, mis oli 10,6% ehk 97 miljoni euro võrra suurem kui 2022. aastal. Enim kasvasid tööjõukulud ja muud tegevuskulud.

2023. aasta septembris kinnitas rahvusvaheline reitinguagentuur Fitch Ratings linna krediidireitingu senisel tasemel A+ stabiilse väljavaatega. Krediidireitingu tase alanes ühe astme võrra tulenevalt Eesti riigi reitingu alandamisest.