Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Linnavalitsus tõmbab äriühinguid koomale

Linnavalitsus tõmbab äriühinguid koomale

Linnavalitsusel on kavas ühendada Aktsiaselts Tallinna Linnahall Aktsiaseltsiga Tallinna Tööstuspargid ja lõpetada Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve Sihtasutuse tegevus. Muudatused lähtuvad Tallinna juhtimise ümberkorralduse plaanist, et vähendada juhtimiskulusid.

„Need ümberkorraldused on osa juba 2019. aastal ette valmistatud plaanist linnajuhtimise efektiivsemaks ja kulutõhusamaks muutmisel. Tallinna Tööstuspargid on viimastel aastatel tegelenud lisaks teistele projektidele filmilinnaku rajamise ettevalmistamisega, mis on juba üks oluline ja vastutusrikas arendusprojekt. Samuti ootab Linnahalli ja selle lähiala ees arendus, mille visiooni koostamisega Strateegiakeskus praegu tegeleb. Seetõttu oleme otsustanud ka Linnahalli tulevikuga seonduvad arendustööd tõsta Tallinna Tööstusparkide alla, kuhu on juba koondunud teatav arendusprojektide juhtimise kogemus,“ ütles linnapea Mihhail Kõlvart. „Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve Sihtasutus täitis kohaliku omavalitsuse järelevalvekohustust, kuid oleme töö ümber korraldanud ja alates detsembrist teostab järelevalvet Keskkonna- ja Kommunaalamet.“

Linnavalitsuse plaani kohaselt alustab Tallinna Strateegiakeskuse muudatuste ettevalmistamist, et ühendada Aktsiaselts Tallinna Linnahall Aktsiaseltsiga Tallinna Tööstuspargid selliselt, et Aktsiaselts Tallinna Linnahall loetakse ühinemisega lõppenuks ja Aktsiaselts Tallinna Tööstuspargid nimetatakse ümber Aktsiaseltsiks Tallinna Linnaarendus. Samuti alustab Strateegiakeskus Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve Sihtasutuse lõpetamist, tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 3. novembri 2022 otsusest nr 114 „Vee-ettevõtja määramine Tallinna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni põhitegevuspiirkonnas ning Tallinna linna ja Aktsiaseltsi Tallinna Vesi vahel sõlmitava halduslepingu projekti heakskiitmine“, millega alates 1. detsembrist 2022 määrati haldusülesande täitmise üle järelevalve teostajaks Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet.

Äriühingute muudatustega seonduvad otsused on kavas päevakorda võtta Tallinna Linnavalitsuse 30. novembril toimuval istungil.

Tallinna juhtimisplaani muudatused said alguse 2019. aastal, mil analüüsiti Tallinna kui organisatsiooni toimimist ning toodi välja ettepanekud linna juhtimiskvaliteedi tõstmiseks ja organisatsiooni muutmiseks. Esimeste muudatustena liideti 2019. aastal Tallinna Kommunaalamet ja Tallinna Keskkonnaamet, 2020. aasta kevadel lõpetati linna hallatava asutuse Tallinna Kalmistud tegevus, mille ülesanded anti üle linna hallatavale asutusele Kadrioru Park. Järgmiste muudatustena lõpetati 2020. aastal SA Tallinna Arendus- ja Koolituskeskuse, SA Tallinna Televisiooni, SA Lutreola ning AS Termak liideti Tallinna Linnatranspordi AS-ga.

2021. aastast loodi olemasolevate ametiasutuste tegevuse ümberkorraldamise tulemusena Tallinna Strateegiakeskus. Strateegiakeskuse peamised tegevusvaldkonnad on strateegiline planeerimine ja innovatsioon, ettevõtluskeskkonna toetamine, linna teenuste arendamise koordineerimine, tugiteenuste osutamine, aga samuti linna suurprojektide. Strateegiakeskuse ülesanne on suurendada Tallinna rahvusvahelist konkurentsivõimet, et meelitada Tallinnasse rohkem investeeringuid, ettevõtlust ja külastajaid ning kasvatada nii linna tulusid. Sama ümberkorralduse käigus lõpetati Tallinna Ettevõtlusameti hallatava asutuse Tallinna Energiaagentuur tegevus ning anti selle ülesanded strateegiakeskusele. Eraldi ametiasutusena lõpetas tegevuse Tallinna Linnaarhiiv, selle ülesanded anti üle Tallinna Linnakantseleile. Kolmest Tallinna ametist: Tallinna Spordi- ja Noorsooametist, Tallinna Kultuuriametist ja Tallinna Haridusametist jäi ümberkorralduste järgi alles kaks ametit: Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet ning Haridusamet sai endale noorsootöö funktsioonid.